برآورد تابع هزینه‌های در راه خدا (بررسی خانوارهای شهر زاهدان)

دوره 11، شماره 1، آبان 1397، صفحه 1-26

10.30497/ies.2018.2325

مرتضی عزتی؛ پرویز نصیرخانی؛ مهرناز شکرزهی


مقدمه‌ای در تبیین روش و فرآیند توسعه نظریه‌پردازی اقتصاد اسلامی (فرآیند عبور از مبانی نظری به الگوهای عملیاتی)

دوره 12، شماره 1، آبان 1398، صفحه 1-40

10.30497/ies.2019.2512

حسین عیوضلو


نقدی بر نظریه بهره بانکی در مطالعات بانکداری اسلامی با تکیه بر تأثیر خلق پول در تعیین نرخ بهره

دوره 12، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 1-34

10.30497/ies.2020.2773

میثم خسروی؛ کامران ندری


تبیین فقهی اقتصادی قراردادها و فعالیت‌های سفهی در حوزه‌های کلان و شرایط اقتصادی نوین

دوره 13، شماره 1، آبان 1399، صفحه 1-32

10.30497/ies.2020.75464

محمد زمان رستمی؛ محمد هادی رستمی


نگاهی فقهی به قرارداد اجاره به‌شرط‌تملیک بانک

دوره 13، شماره 2، فروردین 1400، صفحه 1-32

10.30497/ies.2021.75614

محمود اکبری؛ صادق الهام


پول و زمان در نظریه توزیع اقتصاد اسلامی

دوره 2، شماره 1، آبان 1388، صفحه 5-37

10.30497/ies.2009.1067

محمد هادی زاهدی وفا؛ عادل پیغامی


مروری بر معیارهای عدالت اجتماعی و اقتصادی در تطبیق با چارچوب شریعت اسلام

دوره 2، شماره 2، اردیبهشت 1389، صفحه 5-26

10.30497/ies.2010.1074

حسین عیوضلو


ظهور نظام حقوقی اسلام و تأثیر آن بر هزینه¬های انعقاد قرارداد در شبه جزیره عربستان (مقدمه¬ای بر تحلیل اقتصادی تاریخ فقه)

دوره 3، شماره 1، آبان 1389، صفحه 5-36

10.30497/ies.2010.1082

محمد جواد شریف زاده؛ الیاس نادران


حد بهینه پیش¬گیری از اسراف

دوره 3، شماره 2، اردیبهشت 1390، صفحه 5-30

10.30497/ies.2011.1088

احمد شعبانی؛ وحید بیگدلی


هزینه های مبادله، قواعد مفروض و مقررات گذاری بر قراردادها در اسلام (مقدمه ای بر تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها در اسلام)

دوره 4، شماره 1، آبان 1390، صفحه 5-30

10.30497/ies.2011.1095

محمد جواد شریف زاده؛ الیاس نادران


حذف بهره سپرده و پیامد آن برای هزینه رفاهی تورم: یک رویکرد نظری

دوره 4، شماره 2، اردیبهشت 1391، صفحه 5-19

10.30497/ies.2012.1101

وحید مهربانی


تخصیص بهینه یارانه انرژی به زیر بخش های اقتصاد ایران مبتنی بر شاخص سازی نظریه عدالت در اسلام

دوره 1، شماره 2، اردیبهشت 1388، صفحه 5-35

10.30497/ies.2009.1290

مهدی صادقی شاهدانی؛ احمد عاملی


خط مشی و اهداف انتشار دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی

دوره 5، شماره 1، آبان 1391، صفحه 5-7

10.30497/ies.2012.1450

محمدمهدی عسکری (سردبیر)


بایسته‌های نظام مالی اسلامی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

دوره 5، شماره 2، اردیبهشت 1392، صفحه 7-38

10.30497/ies.2013.1451

مهدی صادقی شاهدانی؛ حسین محسنی


نظریه بازتاب پذیری سوروس از منظر روش‌ شناسی اقتصادی: نقد نظریه ابطال‌ پذیری پوپر با تأکید بر تفاوت علوم اقتصادی و تجربی

دوره 6، شماره 1، آبان 1392، صفحه 7-34

10.30497/ies.2013.1507

عاطفه تکلیف


قراردادهای نفتی از منظر تولید صیانتی و ازدیاد برداشت: رویکرد اقتصاد مقاومتی

دوره 6، شماره 2، اردیبهشت 1393، صفحه 7-52

10.30497/ies.2014.1558

مسعود درخشان


بررسی تجربی تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام در اقتصاد ایران پس از انقلاب اسلامی

دوره 7، شماره 1، آبان 1393، صفحه 7-30

10.30497/ies.2014.1597

سعید فراهانی‌فرد؛ محسن کشاورز


تحلیل انتقادی اعتبار سیاست فریبکاری در اقتصاد پولی با فروض ایده‌آل اسلامی

دوره 7، شماره 2، اردیبهشت 1394، صفحه 7-32

10.30497/ies.2015.1616

ایمان باستانی‌فر؛ محمدرضا حیدری


پیشنهادهایی برای بسط و جایگزینی نظام مالیاتی اسلام

دوره 8، شماره 1، آبان 1394، صفحه 7-26

10.30497/ies.2015.1754

محمدزمان رستمی؛ محمدهادی رستمی


تأثیر چرخه‌های تجاری بر نابرابری درآمد در کشورهای اسلامی منتخب (رهیافت Cup-FM)

دوره 8، شماره 2، اردیبهشت 1395، صفحه 7-38

10.30497/ies.2016.1797

صاحبه محمدیان‌منصور؛ ابوالقاسم گلخندان


بهینه‌سازی رفتار مصرف‌کننده مسلمان با استفاده از قید پورتفوی

دوره 9، شماره 1، آبان 1395، صفحه 7-36

10.30497/ies.2016.1896

اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ رفیع حسنی‌مقدم


بازخوانی مفهوم «قرض» در قرآن کریم؛ با تکیه بر انسان‏‌شناسی اقتصادی

دوره 9، شماره 2، اردیبهشت 1396، صفحه 7-30

10.30497/ies.2017.1986

عباس مصلایی‌پور؛ محمد حسین شیرزاد؛ محمد حسن شیرزاد


ملاحظاتی در اسلامی سازی سنتز هیکسی: ثبات و سازگاری چارچوب IS-LM اسلامی

دوره 10، شماره 1، آبان 1396، صفحه 7-40

10.30497/ies.2017.2104

کریم اسلاملوئیان


مقایسه و اندازه‌گیری نابرابری رفاهی از نظر اسلام و اقتصاد متعارف

دوره 10، شماره 2، اردیبهشت 1397، صفحه 7-29

10.30497/ies.2018.2228

یونس گلی؛ یعقوب محمودیان؛ علی تیاترج؛ یحیی گلی


بررسی سرمایه‏ گذاری در نظام مشارکت در سود و زیان

دوره 1، شماره 1، آبان 1387، صفحه 9-28

10.30497/ies.2008.2408

رضا اکبریان؛ سارا استدلال