بررسی سرمایه‏ گذاری در نظام مشارکت در سود و زیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شیراز

2 کارشناسی ارشد اقتصاد

چکیده

 سرمایه‌‌گذاری یکی از ارکان مهم و مولد در تمام نظام‌‌های اقتصادی است. ازآنجایی‌‌که اسلام هرگونه معامله و تجارت مبتنی بر ربا را حرام می‌‌‌‌داند، درنتیجه، بررسی نظامی جانشین نظام ربوی برای جوامع اسلامی امری ضروری می‌‌‌‌نماید؛ لذا نظام مشارکت در سود و زیان، یکی از این گزینه‌‌ها، در میان اقتصاددانان اسلامی مورد بحث و بررسی است. پی.ال.اس. زمانی دارای مفهوم است که سود حاصل از مشارکت پیشتر مشخص و معلوم نباشد و میزان مشارکت دو طرف از قبل معلوم باشد. این نظام در دو حالت مشارکت و مضاربه قابل بررسی است: یکی از مزایای این نظام، مشارکت سرمایه‌‌دار در سود و زیان است؛ لذا انگیزة سرمایه‌‌گذاری افزایش می‌‌‌‌یابد. از طرفی چون قراردادها بر اساس نظام مشارکت در سود و زیان است، بازدهی طرح‌‌ها بهتر بررسی می‌‌شود. در این نظام تقاضا برای سرمایه بی‌‌نهایت نیست و تا جایی که سود حداکثر شود، تقاضا صورت می‌‌‌‌گیرد. در قرارداد مشارکت زمانی که نرخ نهایی سود با نرخ متوسط سود برابر شود، سود به حداکثر خود خواهد رسید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating Investment in the profit & loss sharing System

نویسندگان [English]

  • reza akbarian 1
  • sara estedlal 2

1 Assistant Professor at Shiraz University

2 Master of Economics

توتونچیان، ایرج (1371). «تحلیل مقایسه‌‌‌‌ای حد بهینۀ سرمایه‏گذاری در دو نظام بانکداری سرمایه‌‌‌‌داری و اسلامی در شرایط اطمینان و ریسک».اقتصاد و مدیریت، ش15.
 الزمل، یوسف بن عبدالله و بوعلام بوجیلالی (1378)، اقتصاد کلان با نگرش اسلامی، ترجمه نصرالله خلیلی تیرتاشی. تهران: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
 صدر، سید کاظم (1375)، اقتصاد صدر اسلام. تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
 عربی، سید هادی (1374)، «تقاضای سرمایه‏گذاری در اقتصاد اسلامی»، حوزه و دانشگاه، دوره اول، شماره 4.
 موسویان، سید عباس (1378)، بانکداری اسلامی، تهران: مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی.
 
 Bashir, Abdol-Hameed M. (1996), “Investment under Profit -Sharing Contracts: The Adverse Selection Case”, Managerial Finance, Vol.22, No.5-6.
 Bashir, A. and Darrat, A. (1992), “Equity participation contracts and investment: some theoretical and empirical results.”, Journal of Economic Theory, Vol.9, No.2.
 Khan, M.F. (1998), “Investment Demand Function in Profit-Loss Sharing Based System”, Lessons in Islamic Economics, Islamic Development.
 Meza, D. and Webb, D. (1987), “Too much investment: a problem of asymmetric information", Quarterly Journal of Economics, Vol.102, No.2.
 Monzer, Kahf (1998), “Lessons in Islamic Economics”, Islamic Development.
 Nadeem UL Haque, & Mirakhor, Abbas (1987), “Optimal Profit-Sharing Contracts and Investment in an Interest -Free Islamic Economy”, in Theoretical Studies in Islamic Banking and Finance, Edited by M. S. Khan and Abbas Mirakhor, The Institute for Research and Islamic Studies, Houston.
Rafi Khan, Shahrukh (1987), “An Economic Analysis of a PLS Models for the Financial Sector”, In Theoretical Studies in Islamic Banking and Finance. Edited by: M.S. Khan and Abbas Mirakhor, Texas.