خط مشی و اهداف انتشار دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی

نویسنده

سردبیر

چکیده

با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران اندیشه اقتصاد اسلامی حیاتی دوباره یافت؛ زیرا این دانش با سؤال‌‌‌‌های عمیق جدیدی در حوزه نظام‌‌‌‌سازی و برپایی حکومتی بر مبنای اسلامی روبه‌‌‌‌رو گردید. این مواجهه با دو ویژگی اساسی همراه بود: اول اینکه به دلیل جایگاه والای حوزه‌‌‌‌های علمیه در انقلاب اسلامی، تأثیرگذاری نگرش‌‌‌‌ها و روش‌‌‌‌های حوزوی در استنباط امور دینی و اظهارنظرهای تخصصی به حوزه اقتصاد نیز توسعه یافت و تحلیل‌‌‌‌های اقتصاد اسلامی در ایران بیش از سایر کشورهای اسلامی در معرض داوری فقهی قرار گرفت و دیگر اینکه شکل‌‌‌‌گیری نظامی مبتنی بر آموزه‌‌‌‌ها و قوانین دین مبین اسلام در دوره بعد از انقلاب با شکل‌‌‌‌گیری جریان تصمیم‌‌‌‌گیری و قانون‌‌‌‌گذاری بر مبنای شرعی و با نظارت فقهی به عنوان هدف نظام اسلامی مواجه گردید. این دو جنبه تأثیر شگرفی بر شکل‌‌‌‌گیری و تعمیم ادبیات نظری اقتصاد اسلامی و عرصه تطبیق آن در ایران، در دوران پس از انقلاب اسلامی ایفا کرد. در این زمینه می‌‌‌‌توان به تدوین قانون اساسی و مدیریت کلان کشور بر اساس نگرش اسلامی در زمینه‌‌‌‌ اقتصادی و همچنین، اجرای قانون بانکداری بدون ربا در همه نهادهای مالی کشور اشاره کرد.

عنوان مقاله [English]

خط مشی و اهداف انتشار دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی

نویسنده [English]

  • Mohammad Mahdi Askari

چکیده [English]

با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران اندیشه اقتصاد اسلامی حیاتی دوباره یافت؛ زیرا این دانش با سؤال‌‌‌‌های عمیق جدیدی در حوزه نظام‌‌‌‌سازی و برپایی حکومتی بر مبنای اسلامی روبه‌‌‌‌رو گردید. این مواجهه با دو ویژگی اساسی همراه بود: اول اینکه به دلیل جایگاه والای حوزه‌‌‌‌های علمیه در انقلاب اسلامی، تأثیرگذاری نگرش‌‌‌‌ها و روش‌‌‌‌های حوزوی در استنباط امور دینی و اظهارنظرهای تخصصی به حوزه اقتصاد نیز توسعه یافت و تحلیل‌‌‌‌های اقتصاد اسلامی در ایران بیش از سایر کشورهای اسلامی در معرض داوری فقهی قرار گرفت و دیگر اینکه شکل‌‌‌‌گیری نظامی مبتنی بر آموزه‌‌‌‌ها و قوانین دین مبین اسلام در دوره بعد از انقلاب با شکل‌‌‌‌گیری جریان تصمیم‌‌‌‌گیری و قانون‌‌‌‌گذاری بر مبنای شرعی و با نظارت فقهی به عنوان هدف نظام اسلامی مواجه گردید. این دو جنبه تأثیر شگرفی بر شکل‌‌‌‌گیری و تعمیم ادبیات نظری اقتصاد اسلامی و عرصه تطبیق آن در ایران، در دوران پس از انقلاب اسلامی ایفا کرد. در این زمینه می‌‌‌‌توان به تدوین قانون اساسی و مدیریت کلان کشور بر اساس نگرش اسلامی در زمینه‌‌‌‌ اقتصادی و همچنین، اجرای قانون بانکداری بدون ربا در همه نهادهای مالی کشور اشاره کرد.