اخبار و اعلانات

عناوین مقالات منتخب مصوب هیات تحریریه دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی جهت چاپ در شماره 19 پائیز و زمستان 1396

پیرو تشکیل جلسه هیات تحریریه دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی مقالات ذیل اذکر جهت چاپ در ر شماره 19 پائیز و زمستان 1396  دوفصلنامه انتخاب شده اند. 1- ملاحظاتی در اسلامی‌سازی سنتز هیکسی؛ ثبات و سازگاری چارچوب IS-LM اسلامی / دکتر کریم اسلام‌لوئیان 2- شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر شکل‌گیری احتکار با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) / دکتر محمد سلیمانی- محمد عندلیب 3-استخراج شاخصه‌های «نظریه» در اقتصاد متعارف و ارزیابی این شاخصه‌ها مبتنی بر آراء شهید سید محمدباقر صدر/ دکتر محمد نعمتی- دکتر حمیدرضا مقصودی 4- بررسی فقهی ...

مطالعه بیشتر

مقالات تصویب شده برای چاپ در دوفصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی شماره 15 (پاییز و زمستان 1394)

1- مقاله «بررسی نقش صندوق توسعه ملی در تحقق عدالت اقتصادی»           دکتر سیدعدنان لاجوردی، محسن رضایی صدرآبادی و دکتر ابولقاسم توحیدی نیا 2- مقاله «امکان‌سنجی فقهی استفاده از صکوک بیع دین به عنوان جایگزین اوراق مشارکت بانک مرکزی»            دکتر سیدعباس موسویان، دکتر کامران ندری و دکتر حسین میسمی  3- مقاله «پیشنهادهایی برای بسط و جایگزینی نظام مالیاتی اسلام»          دکتر محمدزمان رستمی 4- مقاله «شناسایی و اندازه‌گیری شاخص‌های عدالت و کارایی در نظام بانکی (مورد ...

مطالعه بیشتر

مقالات تصویب شده برای چاپ در دوفصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی شماره 14 (بهار و تابستان 1394)

1- تحلیل انتقادی اعتبار سیاست فریبکاری در اقتصاد پولی با فروض ایده‌آل اسلامی             ایمان باستانی‌فر؛ محمدرضا حیدری 2- روش‌شناسی اقتصاد آزمایشگاهی برای مطالعه انسان اقتصادی اسلام؛ دینداری و رفتار اقتصادی             علیرضا پورفرج؛ محمدتقی گیلک حکیم‌آبادی؛ حبیب انصاری سامانی 3- برآورد ظرفیت بالقوه زکات در اقتصاد ایران و مقایسه آن با زکات پرداختی طی سال‌های 1380 تا 1389                    محمدمهدی عسکری؛ عبدالمحمد کاشیان 4- بررسی مقایسه‌ای مفهوم شأن ...

مطالعه بیشتر

مقالات تصویب شده برای چاپ در دوفصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی شماره 13 (پاییز و زمستان 1393)

  بررسی تجربی تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام در اقتصاد ایران پس از انقلاب اسلامی   دکتر سعید فراهانی فرد/  محسن کشاورز       به کارگیری مدل رگرسیون مرکب بیزی جهت  تخمین نرخ اجاره رقبات مسکونی سازمان اوقاف و امور خیریه دکتر مصطفی سلیمی فر / حامد صاحب هنر     تحلیلی بر نظریه ارزش و توزیع در اقتصادنا   دکتر محمدهادی زاهدی وفا، علی باقری       الگوی مطلوب تجارت خارجی در اقتصاد اسلامی و مهم‌ترین اصلاحات نهادی برای پیاده‌سازی آن در ایران   دکتر محمدجواد شریف زاده، مجتبی حسنی       ارایه مدل قیمت ...

مطالعه بیشتر

تمدید اعتبار علمی پژوهشی دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی

پیرو نامه شماره 3/3/113228 مورخ 1392/7/21 اعتبار علمی پژوهشی دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی تا آبان ماه 1393 تمدید گردیده است.

مطالعه بیشتر

اخذ اعتبار علمی ـ پژوهشی دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی

به اطلاع مؤلفین مقالات و پژوهشگران محترم می رساند در جلسه کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری مورخ 25/2/1392 و طی نامه شماره 35924/18/3، دوفصلنامه «مطالعات اقتصاد اسلامی» دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (علیه السلام) از شماره 7 (پاییز و زمستان 1390) موفق به اخذ اعتبار علمی ـ پژوهشی شده است. این موفقیت علمی را به همه اساتید، ‌دانشجویان، پژوهشگران و مسئولین مجله تبریک عرض می نماییم.

مطالعه بیشتر