پرسش‌های متداول

آیا مقالات ترجمه پذیرش می شود؟

خیر، مقاله باید حاصل تحقیقات نویسنده (نویسندگان) باشد.

آیا مقالات مروری در دو فصلنامه چاپ می شوند؟

خیر

مدت زمانی که یک مقاله جهت داوری طی می کند چه مقدار است؟

این مدت زمان بستگی به مراحل طی شونده و تعداد مراحل ویرایش آن دارد. اگر مقاله در مرحله اول پذیرش نگردد حداکثر زمان پاسخ یک هفته می باشد. در غیر این صورت زمان طی شدن مراحل وابسته به زمان پاسخ گویی داوران و مراحل بررسی می باشد و حداکثر چهار ماه به طول می انجامد.

عمده­ ترین محورهای مورد نظر دوفصلنامه برای انتشار آثار علمی در زمینه اقتصاد اسلامی چه محور‌هایی می‌باشد؟

بررسی مبانی و مسائل اساسی علوم اقتصادی و ارزیابی آن­ها از منظر معارف اسلامی؛

پژوهش و نظریه­‌پردازی در حوزه اقتصاد اسلامی؛

فلسفه و روش­‌شناسی علم اقتصاد و اقتصاد اسلامی؛

مطالعات کاربردی اقتصاد اسلامی؛

بررسی تجربه سایر کشورها در تدوین و اجرای اقتصاد اسلامی؛

ارزیابی مسائل اقتصادی ایران با ملاحظه رهیافت­‌های اقتصاد اسلامی؛

طرح علمی چالش­‌های پیش­روی اقتصاد اسلامی و راهکارهای حل آن­ها؛

تحلیل علمی و تبیین ماهیت و ساختار نظام اقتصادی اسلام؛

کاوش در باب مسائل نو ظهور در قلمرو فقه اقتصاد؛

بررسی مقایسه­‌ای مکاتب اقتصادی با بینش و کنش اقتصاد اسلامی؛

ارائه الگوهای عملی اسلامی در عرصه اقتصاد؛

مطالعات تطبیقی و نقد مکاتب و نظام­های دیگر اقتصادی؛

نظام سازی و الگوهای کاربردی و نظریه­‌های علمی در حوزه اقتصاد اسلامی.

-

-

*

*