دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 24، اردیبهشت 1399 
نقدی بر نظریه بهره بانکی در مطالعات بانکداری اسلامی با تکیه بر تأثیر خلق پول در تعیین نرخ بهره

صفحه 1-34

10.30497/ies.2020.2773

میثم خسروی؛ کامران ندری


جایگاه عدالت در فقه امامیه و قوانین جمهوری اسلامی ایران

صفحه 35-62

10.30497/ies.2020.2774

غفور خوئینی؛ ابوالحسن مجتهد سلیمانی؛ مهدی نجفی ضیاء


آسیب‌شناسی تأمین مالی از طریق انتشار اوراق وقف در ایران

صفحه 63-94

10.30497/ies.2020.2775

مجید آقاتقی؛ حسین حسن زاده؛ علیرضا صبوری


امکان‌سنجی فقهی ـ حقوقی اجاره سهام و کاربردهای مالی آن

صفحه 95-135

10.30497/ies.2020.2776

سید امیر حسین اعتصامی؛ حسینعلی سعدی


آسیب‌شناسی الگوی درآمدزایی موقوفات (مطالعه موردی املاک مسکونی عرصه اعیان‌ وقف)

صفحه 137-170

10.30497/ies.2020.2777

وحید یاوری؛ مهدی صادقی شاهدانی؛ مجتبی نصراللهی نسب


تبیین چالش‌های سفته‌بازی غیرطبیعی در بازار سهام و عدم جواز آن از منظر اقتصاد و با رویکردی به اسلام

صفحه 171-199

10.30497/ies.2020.2778

محمد زمان رستمی؛ محمد هادی رستمی


بررسی فقهی جبران کاهش ارزش پول (با رویکرد مبنایی تحلیل ماهیت پول)

صفحه 201-232

10.30497/ies.2020.2779

محمد اسماعیل توسلی؛ محمد نصر اصفهانی


بررسی تأثیر تسهیلات بانکی بر سرمایه‌گذاری بخش ‌خصوصی به تفکیک عقود مشارکتی و مبادله‌ای

صفحه 233-261

10.30497/ies.2020.2780

سیاوش جانی؛ حسین بادپیما


«فقه تعاملات اجتماعی»* یا نگاهی دیگر به هدف، روش و گستره موضوعی دانش اقتصاد

صفحه 263-293

10.30497/ies.2020.2781

محمد نعمتی؛ مهدی موحدی بکنظر؛ محمد جواد رضائی


گذار از «الگوی پیشرفت خطی ـ نخبه‌گرایانه»* به «الگوی پیشرفت غیرخطی ـ مشارکتی» در تحلیل پیشران‌ها

صفحه 295-322

10.30497/ies.2020.2782

علی قربانپور(دشتکی)


جایگاه استراتژی توسعه مبتنی بر تجارت در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت*

صفحه 323-346

10.30497/ies.2020.2783

حسن کیائی؛ محمد سلیمانی


غفلت از تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی، مخاطره‌ای کلیدی در اجرای سند الگوی پیشرفت: مطالعه موردی استان خوزستان

صفحه 347-375

10.30497/ies.2020.2784

سیدمرتضی افقه؛ سیدامین منصوری