دوره و شماره: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 29، شهریور 1402، صفحه 1-346 
مطلوبیت یا توانایی پرداخت؟ نظریه مالیاتی مدرسی به‌مثابه سنتزی تحلیلی و رهیافت هایی برای اقتصاد اسلامی

صفحه 1-24

10.30497/ies.2023.243294.2124

محمد حسین بهمن پور خالصی؛ محمد جواد َشریف زاده


تبیین مفهوم اقتصاد مردمی از منظر دوگانه اصالت فرد و جامعه

صفحه 25-52

10.30497/ies.2023.243514.2120

سید محمد حسینی فرد؛ ابوالقاسم توحیدی نیا؛ الیاس نادران


تحلیل حرمت ویژه‌خواری اقتصادی در آموزه‌های فقهی و حقوقی

صفحه 53-78

10.30497/ies.2023.242113.2052

نادر علیزاده؛ اصغر عباسی


تحلیل فقهی- اقتصادی مالیت رمزارزش‌ها در اقتصاد اسلامی

صفحه 79-122

10.30497/ies.2023.243339.2108

محمدرضا کشاورزی؛ محسن رضایی صدرآبادی؛ مهدی رعایائی


تأثیر تسهیلات قرض الحسنه بر متغیرهای کلان اقتصادی

صفحه 123-148

10.30497/ies.2023.243543.2121

آسیه ادراکی؛ سید جواد عمادی؛ مهدی جعفری


مفهوم و کاربرد روش استقراء در تدوین نظریه‌های اقتصاد اسلامی

صفحه 149-180

10.30497/ies.2023.243311.2103

سعید محمدبیگی


شناخت رفتار مصرفی مصرف کنندگان ایرانی به منظور پیشبرد اقتصاد مقاومتی

صفحه 181-200

10.30497/ies.2023.241577.2014

مهناز سرخوندی؛ کیومرث سهیلی؛ شهرام فتاحی


ممنوعیت بهره به‌مثابه حکمت شارع در راستای جلوگیری از کنش متقابل سفته‌باز و بانک در ایجاد ادواری پدیده «ازجادررفتگی سنجه ارزش»

صفحه 201-228

10.30497/ies.2023.243408.2113

مهدی رزم آهنگ؛ حسن سبحانی


مدلسازی تحقق اقتصاد مقاومتی با تاکید بر تاثیر برونگرایی اقتصاد بر رشد اقتصادی: رویکرد پویایی سیستمی

صفحه 229-260

10.30497/ies.2023.243458.2116

حسین رضائی؛ سید حسن قوامی


بررسی ماهیت اسکناس از حیث سند یا مال بودن و ثمرات فقهی آن

صفحه 261-284

10.30497/ies.2023.241307.1999

مهدی معتمدی؛ سید مرتضی خاتمی سبزواری


بررسی نقش و اثرات نظریه طراحی بازار در حکمرانی اقتصادی با رویکرد اسلامی

صفحه 285-320

10.30497/ies.2023.244353.2144

حمیدرضا مقصودی؛ حسین بهرامی؛ علی سعیدی؛ ابوالفضل احسان‌فر


بررسی فقهی رابطه بین زکات و مالیات در دولت اسلامی

صفحه 321-346

10.30497/ies.2023.244809.2170

اصغر متین پور؛ علی سائلی