دوره و شماره: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 27، مهر 1400، صفحه 1-366 
شناسنامه

بررسی فقهی انتشار رمزارز نفت‌پایه توسط جمهوری اسلامی ایران

صفحه 1-37

10.30497/ies.2022.239237.1865

احمد نوروزی؛ احمد شعبانی


شیوه‌های مقابله با اجاره حساب‌های بانکی از منظر حقوق و اقتصاد اسلامی

صفحه 39-65

10.30497/ies.2022.15196.1848

عارف بشیری؛ عبدالحسین رضایی راد؛ محمد محسن دهکلانی


اندازه‌گیری ضمنی دینداری، جنسیت و ترجیحات بین‌زمانی فردی، یک مطالعه آزمایشگاهی

صفحه 67-101

10.30497/ies.2022.13515.1755

محمد امین زندی


‌تأثیر عوامل اقتصادی و دموگرافیکی بر تقاضای سفر: مطالعه موردی اربعین 97

صفحه 103-126

10.30497/ies.2022.15044.1833

سید روح اله احمدی حاجی آبادی؛ علی ملاکاظمی؛ روح اله رمضانی


فراتحلیل مطالعات اقتصاد مقاومتی در ایران: شناسایی عوامل مؤثر بر استحکام ساخت درونی سازمان برابر تکانه‌ها

صفحه 127-169

10.30497/ies.2022.239297.1869

وحید ارشدی؛ جواد نوبخت؛ رضا اسماعیل‌پور ثانی؛ سعید سید حسین‌زاده یزدی


بررسی اثر دینداری بر گرایش افراد در انتخاب بین نظریه‌های عدالت جان رالز و محمدباقر صدر (یک مطالعه آزمایشگاهی)

صفحه 171-204

10.30497/ies.2022.240527.1943

محمد‌جواد نوراحمدی؛ امیر خادم علیزاده؛ سیروس امیدوار؛ زینب حاجی جعفری


آدام اسمیت و اندیشه «تجارت آزاد استعماری»، تحلیل انتقادی خاستگاه تاریخی نضج یک ایده مغفول

صفحه 205-229

10.30497/ies.2022.240801.1960

محمدرضا رضی بهابادی؛ داوود منظور


ضرورت توجه به فرایند بیمه‌گری از منظر سازگاری با تعالیم اسلامی با تأکید بر بیمه زندگی در صنعت بیمه جمهوری اسلامی ایران (با رویکرد داده بنیاد)

صفحه 231-260

10.30497/ies.2022.13207.1739

محمد مهدی عسکری؛ سعید صحت؛ اصغر آقا مهدوی؛ احسان جلالی لواسانی


کاربست مفهوم ادراکات اعتباری علامه طباطبایی در تبیین انتظارات تورمی ناهمگن

صفحه 259-282

10.30497/ies.2022.13117.1728

سیدعلی سبحانی ثابت؛ مهدی صادقی شاهدانی؛ حسین عیوضلو


نقش اعتقادات مذهبی در اخذ تسهیلات بانکی بین مذاهب مطالعه موردی استان کرمانشاه

صفحه 283-307

10.30497/ies.2022.239915.1899

غزاله قلوزی؛ سعید فراهانی فرد


معیارها و شاخص‌های تولید در اقتصاد مقاومتی جهت سنجش تولید

صفحه 309-340

10.30497/ies.2022.239136.1876

مجتبی شیخی ده‌آبادی؛ محمدکاظم رجایی رامشه؛ ابوالفضل امامی میبدی


بررسی عوامل مؤثر بر سهم هزینه خوراک خانوارهای شهری و روستایی: با تأکید بر رویکرد اسلام به بُعد خانوار (مطالعه مورد استان اصفهان)

صفحه 341-366

10.30497/ies.2022.239740.1889

ابوالفضل رحیمی؛ حجت ایزدخواستی