دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 28، فروردین 1401 
واکاوی نظام بانکداری اسلامی- اجتماعی با مطالعه موردی بانک سپه و بانک انصار

صفحه 367-406

10.30497/ies.2022.241627.2017

محمد رضا یزدان پناه؛ کرامت الله راسخ؛ مجید رضا کریمی


مبانی نهادی حکمرانی عادلانۀ مالیاتی؛ رویکردی اسلامی

صفحه 407-440

10.30497/ies.2022.242602.2076

محمد جواد رضائی؛ مهدی موحدی بکنظر


بررسی آثار عقود مبادله‌ای بانکی بر ارزش افزوده‌ی بخش خدمات در ایران

صفحه 441-464

10.30497/ies.2022.242053.2046

سید نظام الدین مکیان؛ مهدیه دهقان هراتی


محاسبه ارزش در معرض ریسک شرطی (CVaR) برای اوراق مالی اسلامی (صکوک) (مطالعه موردی اوراق مرابحه، اجاره و مشارکت)

صفحه 465-496

10.30497/ies.2022.240701.1953

رفیع حسنی‌مقدم


تحلیل سفارش‌های پنهان در معاملات سهام براساس قاعده ممنوعیت غرر در فقه اسلامی

صفحه 497-532

10.30497/ies.2022.240781.1959

محمدحسین شریعتی نیا؛ حسین حسن زاده سروستانی؛ مهدی صادقی شاهدانی


تدوین مدل پذیرش بیمه تکافل در شرکت های بیمه ای کشور از منظر شاخص های آمادگی سازمان بر اساس ترکیب ISM-SEM

صفحه 533-562

10.30497/ies.2022.241481.2007

کاظم امجدی؛ یدالله رجایی؛ محمد دالمن پور؛ اشکان رحیم زاده


تبیین الگوی تأثیر و تأثر نهاد و رفتار انسانی براساس آموزه‌های اسلامی و کاربرد آن در ارائه سناریو‌های حمایت‌کننده از کالای داخلی

صفحه 563-602

10.30497/ies.2022.240261.1931

محمد مهدی کاظمی؛ احمد گوگردچیان؛ خدیجه نصراللهی؛ محمد واعظ برزانی


بررسی آثار اقتصادی مولفه های اقتصاد مقاومتی در استان های مختلف ایران

صفحه 603-636

10.30497/ies.2022.240654.1949

محمد غفاری فرد؛ غلام عباس علمدار


آسیب‌شناسی کاربرد مشارکت مدنی در بانک‌های توسعه‌ای بر اساس نظر خبرگان و ارائه مرابحه پروژه‌ای به عنوان جایگزین

صفحه 637-680

10.30497/ies.2022.240967.1973

حسین میثمی


مواجهه عالمان دین با پیدایش بانک در ایران و دلالت های آن، به روش تحقیق تاریخی

صفحه 681-722

10.30497/ies.2022.241782.2027

عباس یعقوب زاده مجرد؛ سید علی سبحانی ثابت


بررسی رویکردهای مختلف به قاعده‌ی نفی‌سبیل و دلالت‌های آن در موضوع پیام‌رسان‌های مالی بین‌المللی و مقایسه راهکارهای جایگزین سوئیفت در جهت تحقق این قاعده

صفحه 723-766

10.30497/ies.2022.242503.2071

مهدی سلامی؛ علی باقری؛ محمدسعید شادکار


ارزیابی فقهی و اقتصادی انتشار صکوک اجاره به شرط تملیک مبتنی بر سهام

صفحه 767-816

10.30497/ies.2022.241809.2030

حسن کیائی؛ صادق الهام؛ مصطفی سلطانی