دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 19، آبان 1396، صفحه 1-221 
ملاحظاتی در اسلامی سازی سنتز هیکسی: ثبات و سازگاری چارچوب IS-LM اسلامی

صفحه 7-40

10.30497/ies.2017.2104

کریم اسلاملوئیان


شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر شکل‌گیری احتکار با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

صفحه 41-58

10.30497/ies.2017.2105

محمد عندلیب؛ محمد سلیمانی


استخراج شاخصه‌های «نظریه» در اقتصاد متعارف و ارزیابی این شاخصه‌ها مبتنی بر آراء شهید سید محمدباقر صدر

صفحه 59-85

10.30497/ies.2017.2106

حمیدرضا مقصودی؛ محمد نعمتی


بررسی فقهی قرارداد آتی آب‌وهوا بر مبنای فقه امامیه

صفحه 87-115

10.30497/ies.2017.2107

غلامعلی معصومی نیا؛ میثم فدایی واحد


بررسی حقوقی اقتصادی اوراق اجاره و آسیب‌شناسی آن در بانکداری اسلامی

صفحه 115-140

10.30497/ies.2017.2108

محمدزمان رستمی؛ محمد هادی رستمی


اخلاق در بانکداری اسلامی با تأکید بر نظریه اطلاعات نامتقارن: کاربست بازی‌های بیزین

صفحه 139-160

10.30497/ies.2017.2109

رضا محمدپور؛ قهرمان عبدلی؛ محسن مهرآرا


تطبیق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با مبانی فقهی مصرف انفال (مورد مطالعه: خوراک گاز صنعت پتروشیمی)

صفحه 161-188

10.30497/ies.2017.2110

محمد هادی زاهدی وفا؛ حسینعلی سعدی؛ امیر محمدرحیمی


بررسی فقهی سود اوراق مشارکت دولتی در طرح‌های عام‌المنفعه

صفحه 189-211

10.30497/ies.2017.2111

وهاب قلیچ