دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 26، فروردین 1400، صفحه 1-401 
نگاهی فقهی به قرارداد اجاره به‌شرط‌تملیک بانک

صفحه 1-32

10.30497/ies.2021.75614

محمود اکبری؛ صادق الهام


تبیین مفهوم خلق پول از هیچ در نظام بانکداری متعارف و حرکت به‌سمت بانکداری اصل ذخیره کامل: کاربردی از مدل سازگار جریان ـ سهام

صفحه 33-80

10.30497/ies.2021.75615

داود محمودی نیا؛ میرهادی حسینی کندلجی؛ لیلا برهانی


بررسی جایگاه انسان اقتصادی در اقتصاد متعارف

صفحه 81-106

10.30497/ies.2021.75616

صادق بافنده ایماندوست


‌تأملی بر اندیشه‌های آیت‌الله مهدوی کنی (رحمت الله) در عرصه عدالت با تأکید بر بخش اقتصاد‌

صفحه 107-152

10.30497/ies.2021.75617

حسین سرآبادانی تفرشی؛ محمدصادق تراب زاده جهرمی؛ سید علیرضا سجادیه؛ علی مصطفوی ثانی


واکاوی نقش نهادی قراردادهای اسلامی در رشد و توسعه اقتصادی

صفحه 153-180

10.30497/ies.2021.75618

محمد سلیمانی؛ محمد‌حسین بهمن‌پور خالصی


چشم‌اندازهای نظریه عقلانیت محدود در اقتصاد اسلامی

صفحه 181-210

10.30497/ies.2021.75619

محمد جواد توکلی


تفکیک حیله‌های مجاز و حیله‌های غیر‌مجاز قرض ربوی با معیار عرف

صفحه 211-246

10.30497/ies.2021.75620

مهدی خطیبی


تحلیل تجربی ثبات بانکی در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف

صفحه 247-287

10.30497/ies.2021.75621

مرضیه اعوانی؛ عبدالمحمد کاشیان؛ علیرضا عرفانی


بازخوانی مبانی فقهی جرم‌انگاری پولشویی

صفحه 279-308

10.30497/ies.2021.75622

علی غلامی؛ محمدصادق آزادفر


‌حریم‌های ربا در فقه اسلامی؛ دلالت‌هایی برای الگوی بانکداری اسلامی‌

صفحه 309-336

10.30497/ies.2021.75623

سیدامراله حسینی


تأثیر انفاق بر توزیع درآمد در استان‌های مختلف ایران (‌رویکرد داده‌های تابلویی)

صفحه 337-370

10.30497/ies.2021.75624

محمد غفاری فرد؛ هادی میرزایی


بررسی و تحلیل فقهی ساختار صکوک بدون سررسید در بازار سرمایه اسلامی

صفحه 371-401

10.30497/ies.2021.75625

محمد توحیدی؛ مهدی حکیمیان؛ خلیل اله احمدوند