دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 21، آبان 1397، صفحه 1-192 
برآورد تابع هزینه‌های در راه خدا (بررسی خانوارهای شهر زاهدان)

صفحه 1-26

10.30497/ies.2018.2325

مرتضی عزتی؛ پرویز نصیرخانی؛ مهرناز شکرزهی


ضوابط بهره‌برداری از منابع طبیعی نفت و گاز مبتنی بر فقه اسلامی و مقارن

صفحه 27-48

10.30497/ies.2018.2331

حسینعلی سعدی؛ رضا آقا موسی تهرانی


آسیب‌شناسی موانع توسعه بخش کشاورزی در کشورهای اسلامی

صفحه 49-68

10.30497/ies.2018.2332

مرتضی اکبرزاده؛ محمد سلیمانی


بررسی شبهه قماری بودن در مورد معاملات مجموع صفر

صفحه 69-88

10.30497/ies.2018.2333

مهدی صادقی شاهدانی؛ سید مهدی پاک دات


مقایسه تأثیر مالیات اسلامی زکات با مالیات متعارف بر توزیع درآمد در استان‌های منتخب ایران

صفحه 89-112

10.30497/ies.2018.2337

هادی غفاری؛ باقر حسامی عزیزی؛ محمدامین بهزادی موحد


بافت‌نگاری اقتصاد مقاومتی به مثابه یک نظام رفتاری

صفحه 113-140

10.30497/ies.2018.2339

جعفر ترک زاده؛ فاطمه عبدشریفی


تحلیل انتقادی دوگان اثباتی و هنجاری در اقتصاد (بر اساس آراء شهید صدر)

صفحه 141-168

10.30497/ies.2018.2341

محمد جواد توکلی


نظریۀ انتخاب عادلانه در اقتصاد اسلامی با تکیه‌ بر مکتب اقتصادی شهید‌صدر

صفحه 169-192

10.30497/ies.2018.2342

علی سعیدی؛ محمد هادی زاهدی وفا