دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 18، اردیبهشت 1396، صفحه 1-244 
بازخوانی مفهوم «قرض» در قرآن کریم؛ با تکیه بر انسان‏‌شناسی اقتصادی

صفحه 7-30

10.30497/ies.2017.1986

عباس مصلایی‌پور؛ محمد حسین شیرزاد؛ محمد حسن شیرزاد


نقد و بررسی نظریات عدالت بین‌نسلی لیبرال

صفحه 31-58

10.30497/ies.2017.1987

مرتضی مرتضوی کاخکی؛ علی اکبر ناجی میدانی؛ محمدحسین مهدوی عادلی؛ محمدحسین حسین زاده


بررسی تطبیقی مفهوم فقر در فقه امامیه و اقتصاد متعارف؛ معرفی مفهوم غنای کفافی در ادبیات فقه امامیه

صفحه 59-86

10.30497/ies.2017.1988

مهدی قائمی اصل؛ عباسعلی سلطانی؛ سید مهدی مصطفوی؛ علی زبرجدی مشفق


شناسایی و اولویت‌بندی معیارهای تأمین مالی مطلوب در بازار سرمایه اسلامی از منظر اقتصاد مقاومتی

صفحه 78-116

10.30497/ies.2017.1989

رضا یارمحمدی؛ آذر عادل؛ غلامرضا مصباحی مقدم


بررسی تأثیر کاهش درآمد نفت بر واردات کالاهای واسطه‌ای؛ نتایجی برای اقتصاد مقاومتی

صفحه 117-148

10.30497/ies.2017.1990

احمد شعبانی؛ سیدعلی سبحانی‌ثابت


آثار پذیرش شخصیت حقوقی در تحلیل وجود ربا در روابط مالی مردم، دولت، بانک‌های تجاری و بانک‌ مرکزی

صفحه 149-178

10.30497/ies.2017.1991

حسین میثمی؛ کامران ندری؛ فرشته ملاکریمی


ایجاد خوشه‌های تأمین مالی، الگویی مناسب در بسترسازی اقتصاد مقاومتی و حمایت از صنایع دانش‌بنیان

صفحه 179-206

10.30497/ies.2017.1992

احمد بهاروندی


اثر متغیّرهای کلان بر بانکداری بدون ربا در ایران

صفحه 207-224

10.30497/ies.2017.1993

محمود عیسوی؛ احمد موید فرد