ایجاد خوشه‌های تأمین مالی، الگویی مناسب در بسترسازی اقتصاد مقاومتی و حمایت از صنایع دانش‌بنیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه پیام‌نور

چکیده

شبکه تأمین مالی به عنوان یکی از ارکان اقتصاد کشور از مهمترین ساختارهایی است که به منظور پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی به طور ویژه بایستی مورد اصلاح،‌ ترمیم و ساختارسازی‌های نوین قرار بگیرد. در حال حاضر به دلیل ساختار اقتصادی کشورمان عموماً خدمات بانکی وجه غالب خدمات تأمین مالی در کشور، دانسته می‌شوند. چنانچه نیازهای مختلف بخش‌های گوناگون اقتصاد با توجه به نوع فعالیت،‌ دوره عمر، سطوح تکنولوژی به خدمت گرفته شده و... به خدمات تأمین مالی را از یکسو و طیف خدمات ارائه شده در شبکه تأمین مالی را از سوی دیگر در نظر بگیریم،‌ متوجه می‌شویم که خدمات تأمین مالی فعلی، تنها بخشی از این طیف گسترده از نیازمندی‌ها را پوشش می‌دهند. اگر بخواهیم حلقه خدمات تأمین مالی را در کشور تکمیل نماییم،‌ راه رسیدن به این مطلوب را می‌توان ایجاد زنجیره‌‌های ارزش در خدمات مالی معرفی نمود. مقاله حاضر دربردارنده ایده‌ای نوین است که به منظور الگوسازی در ایجاد زنجیره خدمات تأمین مالی در کشور مطرح می‌گردد. بدین منظور طرح ایجاد خوشه‌های تأمین مالی براساس روش توصیفی و تحقیقات میدانی، طی این مقاله معرفی و تبیین خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Creating Clusters of Financing, Appropriate Pattern of Resistance in Economic Infrastructure and Support for Knowledge-Based Industries

نویسنده [English]

  • Ahmad Baharvandi

PhD Graduated in Economic Sciences, Payam Noor University

چکیده [English]

The monetary and financial system in our country should be rearranged for applying resistance economic. our monetary system now is a bank base one. so different firms with different conditions can not borrow loans for theirs necessities because of the bank conditions for borrowing. this conditions make very seeds of technologies be unavailable. so some institutions are needed to protect these gestation.this article say about ways to make financial capital providing to early-stage, high-potential, growth start-up companies in a financial cluster. The typical financial cluster investment occurs after the seed funding round as the first round of institutional capital to fund growth. It is also a way in which the private and the public sector can construct a systematically creates networks for the new firms and industries, so that they can progress.this opinion can help our economic to complete the value chain of activities that a firm operating in a specific industry performs in order to deliver a valuable product or service for the market who the more of this activities can be high-tech base industries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistance Economy
  • Financial Cluster
  • Institutionalism
ابوجعفری، روح‌اله (1383)، «مدلسازی نقش بانک‌ها در تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط و ارائه الگوی مبتنی‌بر سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر (VC)»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه امام صادق(ع).
باقری، کامران و جواد محبوبی (1383)، سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز، تهران: بنیاد توسعه فردا.
حبیب، احمد (2005)، ساختار عملیاتی تأمین مالی اسلامی از طریق انتشار سهام؛ درس‌هایی از سرمایه‌گذاری خطرپذیر، مترجمان: احمد بهاروندی و سید روح‌اله احمدی، تهران: دانشگاه امام صادق(ع).
میرمطهری، سیداحمد (1386)، «آزمون رابطه میان رشد اقتصادی و ساختار مالی ایران»، پژوهشنامه اقتصادی، شماره 7، صص 103-116.
موسویان، سید‌عباس (1381)، »آثار اقتصادیِ‌ جایگزینی‌ نظام‌ مشارکت‌ به ‌جای‌ نظام‌ بهره‌«، اقتصاد اسلامی، شماره 5، صص 59-86.
ویلیامسون، الیور آی (1381)، «اقتصاد نهادگرایی جدید؛ دستاوردهای گذشته و نگاهی به فرارو»، مترجم: محمود توسلی، برنامه و بودجه، شماره 73، صص 3-42.
هومن مستحسن و کامران باقری (1382)، «بررسی تحلیلی صندوق‌های توسعه تکنولوژی از دیدگاه سرمایه‌گذاری ریسک پذیر»، تهران: اولین کنفرانس مدیریت تکنولوژی،
دانشگاه تهران.
Bernard, V., Thomas, J., (1990). Evidence that stock prices do not fully reflect the implications of current earnings for future earnings. Journal of Accounting and Economics 13, 305–340
Bardhan, P. K. (2000). Understanding Underdevelopment: Challenges for Institutional Economics from the Point of View of Poor Countries. Journal of Institutional and Theoretical Economics (JITE)/Zeitschrift für die Gesamte Staatswissenschaft, 216-235.
Cardullo, M. W. (1999). Technological Entrepreneurism: Enterprise Formation, Financing and Growth. Research Studies Press.
Chapra, M. U. (1985). Towards a just monetary system (Vol. 8). International Institute of Islamic Thought.
Clein, P. (1999), New Institutional Economy's, Encyclopedia of Law & Economics.
Coase, R. (1960). The Problem of Social Cost, Journal of Law and Economics (pp 1-44). Also in Readings in Microeconomics.
Dar, H. A., & Presley, J. R. (2000). Lack of Profit Loss Sharing in Islamic Banking: Management and Control Imbalances. International journal of Islamic Financial Services, 2(2), 3-18.
Deakins, D., & Freel, M. S. (1999). Entrepreneurship and Small Firms. London: McGraw-Hill.
Hellmann, T. (1997). Venture Capital: A Challenge for Commercial Banks. The Journal of Private Equity, 1(1), 49-55.
Hellmann, T. (1998). The Allocation of Control Rights in Venture Capital Contracts. The Rand Journal of Economics, 57-76.
Kimberly, J. R., & Miles, R. H. (1980). The Organizational Life Cycle: Issues in the Creation, Transformation, and Decline of Organizations. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Lalkaka, R. (2001). Best Practices in Business Incubation: Lessons (yet to be) Learned. In International Conference on Business Centers: Actors for Economic & Social Development. Brussels 14-15.
Mason, C. M., & Harrison, R. T. (1999). Venture Capital: Rationale, Aims and Scope. Venture Capital, 1, 1-46.
Mason, C. M., & Harrison, R. T. (2000). The Size of the Informal Venture Capital Market in the United Kingdom. Small Business Economics, 15(2), 137-148.
Modema, G., & mercuro, S. (2002), History Institutional Law & Economics, Encyclopedia. Low & Economics, 418-453.
O'Farrell, P. N., & Hitchens, D. M. (1988). Alternative Theories of Small-Firm Growth: a Critical Review. Environment and Planning A, 20(10),
1365-1383.
Williamson, O. E. (2000). The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead. Journal of Economic Literature, 38(3), 595-613.
Ahmed, H. (2005). Operational Structure for Islamic Equity Finance-Lessons from Venture Capital (Research Paper) (No. 212). The Islamic Research and Teaching Institute.
http://www.khamenei.ir/
http://www.ey.com