دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 8، اردیبهشت 1391، صفحه 1-200 (علمی-پژوهشی) 
حذف بهره سپرده و پیامد آن برای هزینه رفاهی تورم: یک رویکرد نظری

صفحه 5-19

10.30497/ies.2012.1101

وحید مهربانی


الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت منطقه ای (مقدمه ای بر مفهوم، فرآیند و چارچوب برنامه ریزی)

صفحه 21-51

10.30497/ies.2012.1102

حجت اله عبدالملکی


تحلیل و مقایسه تجربه قانونگذاری و نظارت بر اجرای بانکداری اسلامی در سایر کشورها: دلالت‌هایی برای نظام بانکداری بدون ربا در کشور

صفحه 53-91

10.30497/ies.2012.1103

حسین میسمی؛ سید عباس موسویان؛ محسن عبدالهی؛ حامد امرالهی


بررسی تاثیر مؤلفه های آموزش و پژوهش در ترویج آموزه های اقتصاد اسلامی در ایران

صفحه 93-118

10.30497/ies.2012.1104

مهدی فدائی


آیا قیمت بازاری، عادلانه است؟ (تحلیل تطبیقی نگرش فلاسفه یونان، علمای اسکولاستیک و فقهای مسلمان به قیمت عادلانه)

صفحه 119-164

10.30497/ies.2012.1105

سید عقیل حسینی؛ حسین عیوضلو


انطباق نظریه بازی ها (الگوی مدیر - عامل) در عقد مشارکت مدنی

صفحه 165-183

10.30497/ies.2012.1106

قهرمان عبدلی؛ سید حسن قوامی


نمایه سال چهارم (پاییز و زمستان 90 و بهار و تابستان 91) شماره‌های 7 و 8

صفحه 185-190

10.30497/ies.2012.1107

مهدی رعایائی