نویسنده = مهدی صادقی شاهدانی
تحلیل سفارش‌های پنهان در معاملات سهام براساس قاعده ممنوعیت غرر در فقه اسلامی

دوره 14، شماره 2، فروردین 1401، صفحه 497-532

10.30497/ies.2022.240781.1959

محمدحسین شریعتی نیا؛ حسین حسن زاده سروستانی؛ مهدی صادقی شاهدانی


کاربست مفهوم ادراکات اعتباری علامه طباطبایی در تبیین انتظارات تورمی ناهمگن

دوره 14، شماره 1، مهر 1400، صفحه 259-282

10.30497/ies.2022.13117.1728

سیدعلی سبحانی ثابت؛ مهدی صادقی شاهدانی؛ حسین عیوضلو


واکاوی فلسفه حرمت ربا با تأکید بر انتقال ظالمانه ریسک

دوره 13، شماره 1، آبان 1399، صفحه 55-84

10.30497/ies.2020.75466

محمد مهدی عسکری؛ حسین عیوضلو؛ مهدی صادقی شاهدانی؛ سید مهدی موسوی بررودی


آسیب‌شناسی الگوی درآمدزایی موقوفات (مطالعه موردی املاک مسکونی عرصه اعیان‌ وقف)

دوره 12، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 137-170

10.30497/ies.2020.2777

وحید یاوری؛ مهدی صادقی شاهدانی؛ مجتبی نصراللهی نسب


بررسی شبهه قماری بودن در مورد معاملات مجموع صفر

دوره 11، شماره 1، آبان 1397، صفحه 69-88

10.30497/ies.2018.2333

مهدی صادقی شاهدانی؛ سید مهدی پاک دات


ثبات بانکداری اسلامی در برابر بحران مالی (مطالعه موردی: بحران مالی سال 2008)

دوره 9، شماره 1، آبان 1395، صفحه 85-118

10.30497/ies.2016.1899

مهدی صادقی شاهدانی؛ داود نصرآبادی


مدلسازی مفهومی حد مصرف عقلانی از منظر اسلام

دوره 6، شماره 1، آبان 1392، صفحه 133-157

10.30497/ies.2013.1512

مهدی صادقی شاهدانی؛ حمیدرضا مقصودی؛ مصطفی رشیدی طغرالجردی


بایسته‌های نظام مالی اسلامی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

دوره 5، شماره 2، اردیبهشت 1392، صفحه 7-38

10.30497/ies.2013.1451

مهدی صادقی شاهدانی؛ حسین محسنی


تخصیص بهینه یارانه انرژی به زیر بخش های اقتصاد ایران مبتنی بر شاخص سازی نظریه عدالت در اسلام

دوره 1، شماره 2، اردیبهشت 1388، صفحه 5-35

10.30497/ies.2009.1290

مهدی صادقی شاهدانی؛ احمد عاملی