دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 14، اردیبهشت 1394، صفحه 1-220 
تحلیل انتقادی اعتبار سیاست فریبکاری در اقتصاد پولی با فروض ایده‌آل اسلامی

صفحه 7-32

10.30497/ies.2015.1616

ایمان باستانی‌فر؛ محمدرضا حیدری


روش‌شناسی اقتصاد آزمایشگاهی برای مطالعه انسان اقتصادی اسلام؛ دینداری و رفتار اقتصادی

صفحه 33-68

10.30497/ies.2015.1617

علیرضا پورفرج؛ محمدتقی گیلک حکیم‌آبادی؛ حبیب انصاری سامانی


برآورد ظرفیت بالقوه زکات در اقتصاد ایران و مقایسه آن با زکات پرداختی طی سال‌های 1380 تا 1389

صفحه 69-106

10.30497/ies.2015.1618

محمدمهدی عسکری؛ عبدالمحمد کاشیان


بررسی مقایسه‌ای مفهوم شأن در الگوی مصرف فرد مسلمان و نظریه مصرف متظاهرانه

صفحه 107-154

10.30497/ies.2015.1619

احمد شعبانی؛ علی‌اکبر کریمی


تحلیلی از منفعت تولیدکننده در چارچوب رهیافت اخلاق در اقتصاد

صفحه 155-172

10.30497/ies.2015.1620

سیدمجتبی فائزی؛ حمید ابریشمی؛ حمید پاداش


امکان‌سنجی طراحی صکوک بانکی تبدیل شونده به سهام

صفحه 173-209

10.30497/ies.2015.1621

غلامرضا مصباحی‌مقدم؛ علی صالح‌آبادی؛ سیدامیرحسین اعتصامی