دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 13، آبان 1393، صفحه 1-192 
بررسی تجربی تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام در اقتصاد ایران پس از انقلاب اسلامی

صفحه 7-30

10.30497/ies.2014.1597

سعید فراهانی‌فرد؛ محسن کشاورز


به کارگیری مدل رگرسیون مرکب بیزی جهت تخمین نرخ اجاره رقبات مسکونی سازمان اوقاف و امور خیریه

صفحه 31-55

10.30497/ies.2014.1598

مصطفی سلیمی‌فر؛ حامد صاحب‌هنر


تحلیلی بر نظریه ارزش و توزیع در اقتصادنا

صفحه 57-86

10.30497/ies.2014.1599

محمدهادی زاهدی‌وفا؛ علی باقری


الگوی مطلوب تجارت خارجی در اقتصاد اسلامی و مهمترین اصلاحات نهادی برای پیاده‌سازی آن در ایران

صفحه 87-119

10.30497/ies.2014.1600

محمدجواد شریف‌زاده؛ مجتبی حسنی


ارائه مدل قیمت گذاری قرارداد اختیار خرید در مالی اسلامی

صفحه 121-151

10.30497/ies.2014.1601

فاطمه قاسمی؛ محمدرضا رنجبرفلاح؛ اصغر ابوالحسنی؛ سیدعباس موسویان؛ کامران ندری


پیشنهاد مدل نظری جهت صیانت از وقف و امور خیریه در بخش سوم اقتصاد با وجود اطلاعات نامتقارن

صفحه 153-182

10.30497/ies.2014.1602

مهدی طغیانی؛ مرتضی درخشان؛ خدیجه نصرالهی