ارائه مدل قیمت گذاری قرارداد اختیار خرید در مالی اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم اقتصادی، دانشگاه پیام نور

2 استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده

با توجه به گسترش روزافزون ابزارهای نوین مالی در دنیا و مطرح شدن قرارداد اختیار معامله در دهه اخیر در کشور، در این تحقیق به بررسی ارائه مدلی برای قیمت گذاری قرارداد اختیار خرید در حوزه دین مبین اسلام پرداخته شده است. برای ورود به بحث قیمت گذاری این قرارداد در مدل بلک شولز ابتدا به بررسی روش ریاضی استخراج مدل بلک شولز و فلسفه ورود نرخ بهره در این مدل پرداخته شد. سپس مشخص گردید فرض پوشش کامل ریسک که در این مدل در نظر گرفته شده است توجیهی برای ورود نرخ بهره بوده است که با نقض این فرض و بررسی مدل­های قیمت گذاری قبل از بلک شولز مدل مناسب قیمت گذاری برای این قرارداد مطابق با مدل بونس ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Model of Pricing for Option Contracts in Islamic Finance

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Ghasemi 1
  • Mohammad Reza Ranjbar Falah 2
  • Asghar Abolhasani 2
  • Seyed Abbas Mousaviyan
  • Kamran Nadri

چکیده [English]

Given the increasing development of new financial instruments in the world and the interest shown in option contracts in our country during the last decade, in this research, a feasible model was developed for option contract pricing within the Islamic financial environment.
First, as an introduction to the pricing issue of this contract in Black- Scholes model, the mathematical extraction method of this model and the rationale for introduction of interest rate into it is discussed. Next, it was explained that the assumption of full risk coverage in this model justifies inclusion of interest rate into it. In our case, the test result did not confirm this assumption. By study of the pricing models constructed and introduced prior to Black-Scholes model, the Bones model was found suitable for our study.