دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، اردیبهشت 1388 
تخصیص بهینه یارانه انرژی به زیر بخش های اقتصاد ایران مبتنی بر شاخص سازی نظریه عدالت در اسلام

صفحه 5-35

10.30497/ies.2009.1290

مهدی صادقی شاهدانی؛ احمد عاملی


ابعاد شناخت ربای جاهلی

صفحه 37-70

10.30497/ies.2009.1291

غلام رضا مصباحی مقدم؛ خلیل اله احمدوند


مقایسه کارایی عقد قرض الحسنه و عقود مشارکتی در بانکداری بدون ربا به روش تحلیل پوششی داده ها «مطالعه موردی بانک ملت استان کرمانشاه»

صفحه 71-94

10.30497/ies.2009.1292

کیومرث سهیلی؛ مجتبی الماسی؛ الهام لرستانی


سنجش و رتبه‌بندی سطح سرمایه اجتماعی در استان‌های کشور (سال1387)

صفحه 95-119

10.30497/ies.2009.1293

احمد شعبانی؛ محمد سلیمانی


بررسی نقش عقلانیت قرآنی در سلامت تصمیمات مدیران و ارائه یک الگوی مفهومی

صفحه 121-148

10.30497/ies.2009.1294

حیدر تورانی


بررسی چالشهای مالیاتی تأمین مالی از طریق اوراق صکوک اجاره

صفحه 149-165

10.30497/ies.2009.1295

نیکو دولتی؛ ابوالفضل جعفری


سازوکار اثربخشی اخلاق در مدیریت پیامدهای جانبی منفی زیست محیطی

صفحه 167-180

10.30497/ies.2009.1296

ابوالقاسم توحیدی نیا


نمایه سال اول (پاییز و زمستان 87 و بهار و تابستان 88) شماره‌های 1و 2

صفحه 181-186