دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 5، آبان 1389، صفحه 1-172 (پاییز و زمستان 1389) 
ظهور نظام حقوقی اسلام و تأثیر آن بر هزینه¬های انعقاد قرارداد در شبه جزیره عربستان (مقدمه¬ای بر تحلیل اقتصادی تاریخ فقه)

صفحه 5-36

10.30497/ies.2010.1082

محمد جواد شریف زاده؛ الیاس نادران


قراردادهای آتی‌ها‌ و اختیار معامله ارزی از دیدگاه فقهی و اقتصادی

صفحه 37-68

10.30497/ies.2010.1083

احمد شعبانی؛ احمد بهاروندی


اصلاح ساز و کار نظام صنفی عرضه و تقاضای کالاها و خدمات در پرتو آموزه های اسلام

صفحه 69-87

10.30497/ies.2010.1084

حسین عیوضلو؛ جواد ارباب


جایگاه حقیقت و اعتبار در مبانی فلسفی اقتصاد

صفحه 89-116

10.30497/ies.2010.1085

سید احسان خاندوزی


الگوی مصرف اسلامی (محدودیت¬ها و مفروضات)

صفحه 117-144

10.30497/ies.2010.1086

کیومرث سهیلی؛ سید میثم حسنیان


معیارهای عدالت توزیعی مقایسه تطبیقی دیدگاه¬های جان راولز و شهید مطهری

صفحه 145-163

10.30497/ies.2010.1087

وهاب قلیچ