اصلاح ساز و کار نظام صنفی عرضه و تقاضای کالاها و خدمات در پرتو آموزه های اسلام

نویسندگان

1 استادیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق(ع)

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

اصناف توزیع کننده کالا و خدمات از دیرباز سهم قابل توجهی را در اداره امور اقتصادی به خود اختصاص داده­اند. از اینرو توسعه متناسب این بخش عظیم از نظام اقتصادی، امری اجتناب ناپذیر است. نظام اقتصادی اسلام ضمن برخورداری از عالی­ترین اهداف، آموزه­های سودمند و کارآمدی را شامل می­شود. توسعه نظام صنفی برای رسیدن به یک الگوی صنفی اسلامی مسأله­ای است که به گواهی تمدن اسلامی، برای یک جامعه اسلامی با اهداف متعالی خود از اهمیت فوق­العاده­ای برخوردار بوده و توسعه آن بسیار ضروری است. اما در عمل شاهدیم، با گسترش اصناف و تحولات متعدد در سایر بخش­های اقتصادی و غیر اقتصادی، بسیاری از آموزه­ها و ارزش­های اسلامی در حوزه تجارت به فراموشی سپرده شده و از اینرو لزوم بازنگری آن در حوزه­های سیاستگذاری و اجرا، امری اجتناب ناپذیر شده است. برای دستیابی به نظام صنفی توسعه یافته از منظر اقتصاد اسلامی باید به هر یک از چهار رکن اجرای آموزه­های فقهی و اخلاقی اسلام در حوزه اصناف، سیاستگذاری و برنامه­ریزی صحیح اقتصادی، نظارت صحیح بر واحدهای صنفی و مکان یابی، همچنین فضاسازی صحیح بازارها و اماکن صنفی جامه عمل پوشاند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reforming the Process of Supply and Demand for Commodity and Services in Guild System with Regard to the Islamic Instructions

نویسندگان [English]

  • Hossain Eivazlou 1
  • Javad Arbab 2

چکیده [English]

Guilds of distribution of commodity and services play an important and meaningful
role during the periods of Iran’s economic activities. So, the appropriate
development of this system is necessary. The Islamic economic system besides
having enough efficiency has supreme teachings and goals. The development of
guilds system in order to reach an Islamic guild system is a phenomenon which
according to the Islamic civilization is of great necessity. However, with the
development of guilds and the various changes in the economic and non-economic
sectors, many Islamic teaching and values in trading and commerce are fading away.
So, the review of guilds system in policy making and implementing the policies is
necessary. For reaching a developed guild system from an Islamic point of view the
following factors should be put under consideration: 1. implementing the Islamic
jurisprudential and moral Islamic teachings in the guilds system 2. Correction of
policy-makings and plans 3. Correction of the supervision strategies and 4.
reforming the design of commercial places.

کلیدواژه‌ها [English]

  • commercial teachings of Islam
  • guilds
  • bazaar
  • trade
  • distribution
  • commercial culture of Islam