معیارهای عدالت توزیعی مقایسه تطبیقی دیدگاه¬های جان راولز و شهید مطهری

نویسنده

دانشجوی دکترای رشته اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی و کارشناس ارشد پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا.

چکیده

جان راولز از بزرگترین فلاسفه سیاسی در حوزه عدالت اجتماعی و شهید مرتضی مطهری از بزرگترین متفکرین اسلام­شناس قرن بیستم می­باشند. گرچه هیچ یک از این دو اندیشمند به نام یک اقتصاددان معروف نمی­باشند، اما در آثار آنان می­توان معیارهای قابل تأملی را برای توزیع عادلانه اقتصادی پیدا نمود. راولز معتقد بود که توزیع امکانات اولیه به خصوص آزادی­های اساسی باید به طور برابر صورت گیرد. وی نابرابری­های توزیعی را به دو شرط دریافت به میزان تلاش مشاغل و توزیع به نفع پائین­ترین طبقات مورد پذیرش می­دانست. از سوی دیگر شهید مطهری نظام توزیع در سه مرحله توزیع برابر امکانات اولیه، توزیع متناسب با استحقاق افراد در درآمد به وجود آمده و بازتوزیع دارائی­ها به منظور ایجاد توازن اجتماعی را مطرح نموده­اند. فرادینی بودن ذات عدالت، توزیع مساوی امکانات اولیه، توزیع به میزان استحقاق افراد و توجه به طبقه ضعیف جامعه از مهمترین نقاط تشابه و منشأ مشروعیت عدالت، نقش بازتوزیع اقتصادی و نیز مفهوم آزادی­ها از مهمترین نقاط تمایز در بین دیدگاه­های این دو متفکر معاصر می­باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Criteria for Distributional Justice: A Comparative Study of John Rawls and Shahid Motahari Viewpoints

نویسنده [English]

  • Vahab Ghelich

چکیده [English]

John Rawls is one of the biggest political philosophers in social justice field and
Shahid Morteza Motahari is one of the Islamic Scholars in 20st century. Although
none of them is economist, there are noteworthy criterions of economic just
distribution in their works. Rawls believed the initial facilities-particularly basic
freedoms-should be distributed equally. He accepted the unequally distributions
provided that incomes and efforts move proportional to each other and his
inclination was toward the lowest income levels. Furthermore, Shahid Motahari
described equal initial facilities distribution, distribution according to the people’s
merit and assets redistribution based on social harmony as three stages of
distribution system.
Considering the nature of justice as something beyond religion, the equal initial
facilities distribution, according merit distribution and the regard to the low-income
people are the important similar points; and the origin of legitimacy of justice,
economic redistribution role and concepts of freedoms are the important different
points of these two thinkers’ viewpoints.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rawls
  • Shahid Motahari
  • Income Distribution
  • Justice
  • merit
  • Freedom