قراردادهای آتی‌ها‌ و اختیار معامله ارزی از دیدگاه فقهی و اقتصادی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق(ع)

2 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه پیام نور

چکیده

در سال‌های اخیر استفاده گسترده از اوراق مشتقه بسیار فراگیر شده است بگونه‌ای که بداعت و گستره استفاده از آن امروزه بر هیچ فعال اقتصادی در کشورهای توسعه یافته پوشیده نمانده است. در این تحقیق برآنیم تا دو روش از روش‌های پوشش ریسک نوسانات ارزی با نام قرارداد آتی‌‌ها و اختیار معامله ارزی که در بازارهای مشتقه رایج می‌باشند را با رویکرد فقهی مورد بررسی قرار دهیم. اما ابتدا ماهیت حقوقی ارز را به عنوان دارایی پایه این قراردادها مورد شناسایی قرار می‌دهیم. بنابراین بعد از ذکر توضیح درباره ماهیت حقوقی ارز و مبانی نظری بازارهای آتی‌ها و اختیارات ارزی، به بررسی فقهی این معاملات خواهیم پرداخت و در نهایت خواهیم گفت که استفاده از این ابزارها به خودی خود، از نظر شرعی جایز است ولی برای اجرایی نمودن استفاده از این ابزارها لزوم اعمال شرایط سخت‌گیرانه قانونی اصلی انکار ناپذیر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Futures and Options Contract at Jurisprudential Point of View

نویسندگان [English]

  • Ahmad Shabani 1
  • Ahmad Baharvandi 2

چکیده [English]

One of the evolutions in financial markets has been the propagation of contract instruments that are called financial derivatives. “Option currency” and “Futures currency” are among cases that are allocated to the main share in these markets. Paying attention to the nature of these contracts and available jurisprudential resources can help legal inferences about the use of these contracts.There are sufficient attempts about “option” and “futures” contracts which are mentioned in this study briefly. Here we study these currency contracts theoretically and derive juridical statute about them. To justify the non-spot currency contracts in Shariah outlook, it is necessary to show the juridical nature of currency at first. Despite the correctness of the non-spot currency contract among countries, the above-mentioned conclusions are obtained. We show that the nature of these contracts is acceptable at Shariah point of view, but some restrictions should be applied for using these contracts in our capital market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • option contracts
  • futures contracts
  • hedging
  • currency
  • Al-Solh contract