دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3، آبان 1388، صفحه 1-224 (پاییز و زمستان 1388) 
پول و زمان در نظریه توزیع اقتصاد اسلامی

صفحه 5-37

10.30497/ies.2009.1067

محمد هادی زاهدی وفا؛ عادل پیغامی


طراحی اوراق وقف بر مبنای عقد صلح و وقف جهت تأمین مالی طرح¬های عام‌المنفعه

صفحه 39-68

10.30497/ies.2009.1068

سید عباس موسویان؛ داود نصرآبادی


بررسی فقهی- تطبیقی اوراق بلایای طبیعی

صفحه 69-91

10.30497/ies.2009.1069

سجاد سیفلو


قرارداد آتی و چالشهای فقهی آن

صفحه 93-117

10.30497/ies.2009.1070

سید محمد حسینی


تحلیل نظری زکات و بررسی امکان تعمیم دامنه اموال مشمول زکات

صفحه 119-153

10.30497/ies.2009.1071

محمد مهدی عسکری؛ مهدی اسماعیل پور دره


جستاری پیرامون معیارها و چارچوب نظام توزیع درآمد در اقتصاد اسلامی

صفحه 155-182

10.30497/ies.2009.1072

کامران ندری؛ وهاب قلیچ


بررسی آیات ربا و احکام آن

صفحه 183-213

10.30497/ies.2009.1073

حسین غفوری چرخابی