تحلیل نظری زکات و بررسی امکان تعمیم دامنه اموال مشمول زکات

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق(ع)

2 کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

گرچه همه مذاهب پنجگانه در اصل وجوب زکات متّفق­القول هستند، امّا نظرات و دیدگاه­هاى آن­ها درباره سعه و ضیق موارد زکات که موجب وفور اموال زکوى یا کمى آن مى­شود، مختلف است. برخى از مذاهب آنرا منحصر در موارد نه­گانه    مى­دانند و برخى دیگر آنقدر توسعه مى­دهند که شامل هر مال با ارزش مى­شود. از اینرو، انتخاب رأى فقهى مى­تواند اثر مهمّى روى افزایش یا کاهش عایدات زکات و در نتیجه زدودن فقر از چهره جامعه اسلامى داشته باشد.
ارائه نظریه تعمیم متعلقات زکات توسط فقهای نزدیک به عصر ائمه(ع)، تعلق زکات بر اسب در دوران امیر المومنین(ع) و وجود روایاتی دال بر تعلق زکات بر اموال تجاری صامت، می­توانند مویداتی برای تقویت نظریه تعمیم وجوب تعلق زکات بر مواردی بیش از اموال نه­گانه باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Theoretical Analysis of Zakah and the Possibility of Extending its Base

نویسندگان [English]

  • Mohamad Mahdi Askari 1
  • Mahdi Esmael Pur Dareh 2

چکیده [English]

Although all of the Islamic jurisprudential schools are in consensus about this fact that Zakah is an Islamic obligatory payment, there is a wide disagreement about the Zakah base. Some of the schools confine Zakah in the nine exactly stated assets in the Hadiths and others develop its base in a way that includes any valuable asset.
As a result, the choice of the Fighi view will have great influence on the increase or decrease of the Zakah payments and hence on solving the problem of poverty in the Islamic society. Emerging the extended view of Zakah base by the scholars near the Imams era, imposition of Zakah on horse cattle in Imam Ali government, and the existence of some Hadiths clarifying the imposition of Zakah on unemployed tradable assets during the year, may be some evidence for the extended theory of Zakah base.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zakah
  • Zakah Base
  • Extension of Zakah Base
  • Government and Zakah
  • Zakatable Assets