بررسی فقهی- تطبیقی اوراق بلایای طبیعی

نویسنده

کارشناس پژوهشی گروه پژوهشی بیمه های اموال و مسئولیت، پژوهشکده بیمه

چکیده

امروزه انتشار اوراق بهادار (تبدیل به اوراق بهادر کردن) یکی از مطرح­ترین راه‌های مدیریت ریسک و تامین مالی است. در حال حاضر، این روش به نحو گسترده‌ای برای مدیریت ریسک در شرکت‌های بیمه و شرکت‌های بیمه اتکایی برای پوشش ریسک‌های مربوط به فجایع و بلایای طبیعی بکار گرفته می‌شود. انتشار اوراق بلایای طبیعی می‌تواند به صورت انتقال ریسک‌های مربوط به فجایع طبیعی به بازار سرمایه تعریف شود. در واقع به جای اینکه ریسک به یک شرکت بیمه یا شرکت بیمه‌ اتکایی انتقال داده شود، ریسک مربوطه به سرمایه‌گذاران بازار‌ سرمایه با ظرفیتی وسیع‌تر انتقال داده می‌شود.
یکی از چالش‌های به کارگیری این ابزارهای نوین مالی- بیمه‌ای تطبیق و تطابق‌ آن­ها با شریعت مقدس اسلام است. در این مطالعه از رویکرد تطبیق برای بررسی فقهی اوراق بلایای طبیعی استفاده شده است. در خصوص اوراق بلایای طبیعی‌ می‌توان سه احتمال زیر را مطرح کرد:
1. این اوراق همانند اوراق قرضه متعارف هستند.
2. این اوراق همانند اوراق بهادار با پشتوانه دارایی هستند.
3. این  اوراق همانند قرارداد بیمه هستند.
اوراق بلایای طبیعی علیرغم تشابه اسمی با اوراق قرضه‌های متعارف، اوراق قرضه نیستند. همچنین اوراق بلایای طبیعی، از نوع اوراق با پشتوانه دارایی نیز نیستند. از آنجا که اوراق بلایای طبیعی ابزاری مشابه قرارداد بیمه هستند و برای انتقال ریسک به کارگرفته‌ می‌شوند، عقد بیمه به عنوان یک عقد جدید شرعی قابل تطبیق بر این اوراق است. از اینرو این اوراق در چارچوب اسلامی پذیرفته شده و مجاز هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Jurisprudential-Comparative Survey of Catastrophe (CAT) Bonds

نویسنده [English]

  • Sajjad Seiflou

چکیده [English]

Securitization as a most common tool in risk management and financing is being utilized in insurance and reinsurance companies for managing the risk of covering catastrophic risks. Catastrophe (CAT) bond Issuance may be defined as the transfer of catastrophic risks to the capital. Rather than an insurer transferring its underwriting catastrophic risk to a (re)insurer, the risk is transferred to the broader capital markets.
Securitizing insurance risk involves the
A problem facing creation of this modern financial-insurance instrument is it\'s conformity with holy Islamic religion (Shari\'ah). In this study, comparative approach is adopted to Jurisprudential examination of Catastrophe (CAT) bonds. By comparative approach we mean the use of Jurisprudential judgments of other securities and contracts which is defined, to find the parallel judgments for Catastrophe (CAT) bonds. Here, there are three probabilities about Catastrophe (CAT) bonds:
1- These bonds are like conventional bonds.
2- These bonds are like asset-backed securities (ABS).
3- These bonds are like Insurance contract.
Despite of term similarity with conventional bonds, Catastrophe (CAT) bonds aren\'t conventional bonds and their Jurisprudential judgment of prohibition couldn\'t apply to Catastrophe (CAT) bonds. Likewise, the Catastrophe (CAT) bonds aren\'t asset-backed securities and so their Jurisprudential judgment couldn\'t apply to Catastrophe (CAT) bonds. But, as Catastrophe (CAT) bonds, similar to insurance contract, are risk transferring tool, the Jurisprudential judgment of insurance contract, as a modernistic permissible contracts, could apply to Catastrophe (CAT) bonds. Thereby we can conclude that Catastrophe (CAT) bonds are accepted and permissible in an Islamic framework.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Catastrophe (CAT) Bonds
  • insurance
  • Reinsurance
  • Jurisprudential Survey
  • Asset-Backed Securities (ABS)
  • capital market