بررسی آیات ربا و احکام آن

نویسنده

استادیار دانشگاه یزد

چکیده

مقاله­ای که پیش روی دارید به بررسی آیات ربا و بیان پاره­ای از احکام مستفاد از آن می­پردازد. تبیین ترتیب نزول، شان نزول و سیر تحریم ربا در قرآن، معنای لغوی و فقهی ربا، علت­ها یا حکمت­های تحریم ربا -که در قرآن بدان تصریح شده و در روایات نیز مورد تاکید قرار گرفته- و همچنین توجه به نقطه نظر فقها و کیفیت استنباط احکام ربا از آیات و روایات از جمله مباحثی است که در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است. استنباط اصل (قاعده) عدالت از این آیات نیز از نظر دور نخواهد ماند. روش تحقیق در این گفتار روش تحلیلی- توصیفی است که در آن سعی شده است با استفاده از منابع اصلی و با چینشی مناسب تحلیل متناسب ارائه گردد. نزول آیات ربا در چهار مرحله بیانگر اهمیت و نیز سختی مبارزه با پدیده شایع و همه جانبه ربا در عصر پیامبر اکرم(ص) است. پدیده­ای که منحصر به عصر و زمان خاصی نیست و در همه زمان­ها کم و بیش قابل رویت است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Riba in Quran and its Rules

نویسنده [English]

  • Hossein Qafuri Charkhabi

چکیده [English]

This paper evaluates the concept of Riba in Quran and then discusses some of its
related rules. Focusing on the arrangements of the revelation of Riba versus, the
rationale of their revelation, the stages of the prohibition of Riba in Quran, the
terminology of Riba, the rationale behind the prohibition of Riba and analysis of the
different views of Fiqh scholars are some of the topics that this paper will shed
lights on. In addition, the evaluation of the justice as a principle will not be
forgotten. The methodology of the paper is content analysis in which the writer tries
to evaluate the main sources. The prohibition of Riba in four stages shows the
difficulty of this action prevailing in the age of prophet. For sure, the phenomenon
of Riba is not only for the time of the Prophet (peace be upon him) but also it can be
seen in all ages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Verse
  • Hadith
  • Rules
  • Prohibition
  • Scholars
  • Clues