دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 15، آبان 1394، صفحه 1-188 
پیشنهادهایی برای بسط و جایگزینی نظام مالیاتی اسلام

صفحه 7-26

10.30497/ies.2015.1754

محمدزمان رستمی؛ محمدهادی رستمی


امکان‌سنجی فقهی استفاده از صکوک بیع دین جهت عملیات بازار باز بانک مرکزی؛ دلالت‌هایی جهت تقویت بازار بدهی اسلامی در کشور

صفحه 27-56

10.30497/ies.2015.1755

سیدعباس موسویان؛ کامران ندری؛ حسین میسمی


کاربرد ریاضیات در اقتصاد اسلامی؛ مزایا و محدودیت‌ها

صفحه 57-90

10.30497/ies.2015.1756

امیر خادم علیزاده؛ محمدحسین پورکاظمی؛ محسن کشاورز


بررسی نقش صندوق توسعه ملی در تحقق عدالت اقتصادی

صفحه 91-120

10.30497/ies.2015.1757

سید عدنان لاجوردی؛ ابوالقاسم توحیدی‌نیا؛ محسن رضایی صدرآبادی


شناسایی و اندازه‌گیری شاخص عدالت و کارایی در نظام بانکی؛ موردمطالعه: بانک توسعه صادرات ایران، استان اصفهان

صفحه 121-146

10.30497/ies.2015.1758

حسین عیوضلو؛ مجید کریمی


عدالت به‌مثابه روش؛ سیر رویکردهای روش‌شناختی در اقتصاد اسلامی

صفحه 147-178

10.30497/ies.2015.1759

سیدمهدی زریباف؛ علی‌اکبر ناسخیان؛ علی سعیدی