شناسایی و اولویت‌بندی اثرگذارترین عوامل و پیشران‌های رشد اقتصادی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت فناوری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده مدیریت ‌و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

رشد اقتصادی، به دلایل متعددی مورد علاقه اقتصاددانان و دانشمندان جوامع مختلف بشری بوده و خواهد بود. افزایش ثروت، رفاه، ایجاد اشتغال و موارد بیشمار دیگری وابسته به رشد و توسعه اقتصادی یک کشور می­باشد. هدف همه تئوری­های اقتصادی نیز ایجاد رشد و توسعه بوده است. اما هر یک از این تئوری­های اقتصادی، با توجه به بستر شکل­گیری خود عواملی را به­عنوان پیشران­های کلیدی رشد معرفی نموده­اند. در این پژوهش هدف، بررسی و معرفی تأثیرگذارترین پیشران­های مؤثر بر رشد اقتصادی ایران (عوامل ریشه­ای) از منظر خبرگان می­باشد. برای این منظور از روش­ پرسشنامه و دلفی استفاده گردید و نتایج توسط نرم­افزار میک­مکاستخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این پژوهش سیاست­ها و رویکردهای بهینه دولت، افزایش شفافیت، الگوبرداری از کشورهای پیشرفته و بومی­سازی، ثبات قوانین و سهولت آن و افزایش جهانی شدن اقتصاد، بعنوان اثرگذارترین پیشران­ها و نقطه تمرکز دولت برای رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب احصاء گردیده است.
 
این مقاله در زمره مقالات برگزیده هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت برگزار شده توسط مرکز الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت در تاریخ 22 و 23 خرداد 1398 می‌باشد که پس از تکمیل توسط نویسندگان و ارزیابی مجدد برای انتشار در این مجله انتخاب شده است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing the most Effective Factors and Drivers of Economic Growth in Iran.

نویسندگان [English]

  • GHASEM SALEHI 1
  • SAIED SEHHAT 2
  • SEYYED REZA SALAMI 3

1 PhD Candidate in Technology Management, Research and Development, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran .

2 Associate Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Economic growth has been and will be of interest to economists and scientists in various human societies for a variety of reasons. Increasing wealth, prosperity, job creation and countless other things depend on the economic growth and development of a country. The goal of all economic theories has been to create growth and development. But each of these economic theories, according to the context of their formation, have introduced factors as key drivers of growth. The purpose of this study is to investigate and introduce the most effective drivers of economic growth in Iran (root causes) from the perspective of experts. For this purpose, the questionnaire and Delphi method were used and the results were extracted and analyzed by Mic-Mac software. In this study, optimal government policies and approaches, increasing transparency, following the example of developed countries and localization, stability of laws and its ease and increasing globalization of the economy, as the most effective drivers and focus of government to achieve optimal economic growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic growth drivers
  • Questionnaire
  • Delphi method
  • Mic-Mac software
امیری طهرانی­زاده، سیدمحمدرضا(1394). مبانی سیستمی اقتصاد مقاومتی. دوفصلنامه علمی - پژوهشی جستارهای اقتصادی ایران. 12 (23). 51-33.
بهبودی، داود؛ اصغرپور، حسین و ممی­پور، سیاب(1388). فراوانی منابع طبیعی، سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در کشورهای صادر کننده نفت. فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران. 13 (40). 147-125.
پژویان، جمشید و فقیه­نصیری، مرجان(1388). اثر رقابت­مندی بر رشد اقتصادی با رویکرد الگوی رشد درون­زا. فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران. 13 (38). 97-132.
حافظ­نیا، محمدرضا(1391). مقدمه­ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: سمت، چاپ هجدهم.
حسنی، محمدحسین و عزیزنژاد، صمد(1386). هزینه دفاعی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی (مدل عرصه و تقاضای کل برای ایران). فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران. 9 (30). 212-193.
حکمتی، فرید؛ عزتی، صمد؛ شورگلی، احمد؛ عزتی، رضا و دهقانی، علی(1394). تأثیر جهانی‌شدن و کنترل فساد بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد سرانه پایین، درآمد سرانه متوسط و درآمد سرانه بالا. فصلنامه پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی. 5 (18). 112-95.
خوش­فر، محسن؛ تیموری، مریم و کی­منش، اشرف(1395)، مبانی اقتصاد مقاومتی در سبک زندگی اسلامی از منظر امیرالمؤمنین(ع) و موانع و راهکارهای اجرایی کردن آن با تکیه بر نقش تقوا. سومین کنفرانس بین­المللی روانشناسی. علوم تربیتی و سبک زندگی. مشهد.
دژپسند، فرهاد(1384). عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی ایران. پژوهشنامه اقتصادی. 5 (18). 47-13.
دهقان­شبانی، زهرا و اکبری، نعمت­الله(1394). فاصله اقتصادی و رشد منطقه­ای در ایران. فصلنامه پژوهش­های اقتصادی - رشد و توسعه پایدار. 15 (2). 222-203.
رمضانپور، اسماعیل(1384). جهانی­شدن اقتصاد و اثرات آن روی اقتصاد. مجله تحقیقات اقتصادی. (68). 178-155.
رهبر، فرهاد (1376). تبیین مدل رشد متکی به تجارت خارجی. مجله تحقیقات اقتصادی. (51). 86-65.
سیف­اله، مراد و خوشکلام خسروشاهی، موسی(1392). نظام ارزی مطلوب اقتصاد ایران در اقتصاد مقاومتی. فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران. 18 (54). 204-181.
طالبیان، حامد و مولایی، محمدمهدی(1394). کاربرد روش تحلیل اثرات متقابل فازی در مطالعات آینده­نگر- مطالعه موردی: آینده پژوهی ایران 1394 دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیک­های مدیریت. تهران.https://civilica.com/doc/484034
عبدالملکی، حجت­الله(1393). اقتصاد مقاومتی، درآمدی بر مبانی، سیاست­ها و برنامه عمل. تهران: انتشارات بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع).
علی احمدی، علیرضا(1389). روش تحقیق و راهنمای پایان­نامه نویسی. تهران: انتشارات تولید دانش.
غفاری، هادی؛ جلولی، مهدی، چنگی آشتیانی، علی(1394). بی ثباتی اجتماعی و رشد اقتصادی: تحلیلی براساس الگوی  ARDL. فصلنامه پژوهش­های اقتصادی رشد و توسعه پایدار. 15 (14). 50-25.
فرج­زاده، زکریا؛ آماده، حمید و عمرانی، محمد(1396). عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی ایران. تحقیقات اقتصادی. 52 (3). 686-663.
کفایی، سید محمدعلی؛ جوزی، عباس(1392). عوامل مؤثّر بر رشد اقتصادی ایران؛ رویکرد میانگین گیری بیزی. پژوهشنامه­ی اقتصاد کلان. 8 (15). 82-61 .
محمدی، تیمور و امیدوار، سیروس(1394). اثرات متقابل سرمایه انسانی و نهادها بر فرایند رشد اقتصادی و اشارات آن برای اقتصاد ایران. فصلنامه پژوهش­های اقتصادی رشد و توسعه پایدار. 15 (1). 208-185.
مسعودنیا، حسن؛ ابراهیمی، علی و مرادی، اسدالله(1393). تحریم اقتصادی، فرصت­ها و راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در تأمین منافع ملی، فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی. 3 (11). 78-43.
مولایی، محمد؛ گلخندان، ابوالقاسم؛ گلخندان، داود(1393). رابطه مخارج دفاعی و رشد اقتصادی در ایران. مجله علمی پژوهش راهبرد اقتصادی. 3 (9). 99-73.
میلانی، جمیل(1394)، اقتصاد مقاومتی و خودباوری ملی، فرصت­ها و چالش­های تحقق آن. مجله اقتصادی. 15 (7 و 8). 22-5.
مینائی، حسین؛ حاجیانی، ابراهیم؛ دهقان، حسین و جعفرزاده پور فروزنده(1395). تعیین پیشران های اصلی دیپلماسی دفاعی ج.ا.ایران در سطوح منطقه ای و بین الملل. آینده پژوهی دفاعی. 1 (1). 26-7.
نعیمی، کیومرث و پورمحمدی، محمدرضا(1395). شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر وضعیت آینده سکونتگاه­های فرودست شهری سنندج با تأکید بر کاربرد آینده­پژوهی. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهری. (20). 64-53.