جایگاه اعتباریات در روابط اقتصادی- اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

بخش واقعی اقتصاد از موضوعات اعتباری بی‌‌شک تأثیر می‌‌پذیرد. این مقاله نیز درصدد تبیین همین تأثیرگذاری و تأثیرپذیری است و چون هر جامعه‌‌ای بر اساس ارزش‌‌های فرهنگی خود اعتباریات خاص خود را پذیرفته است، این تأثیرپذیری متغیرات واقعی اقتصادی هر جامعه، خاص همان جامعه است و در نتیجه، قابل تعمیم به جامعه‌‌ای که این نوع اعتباریات را نپذیرفته است، نمی‌‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

the "etebariat" role in social-economic relations

نویسنده [English]

  • Hasan Aghanazari

Assistant Professor and Head of Department of Economics

داوودی، پرویز و دیگران (1374)، پول در اقتصاد اسلامی، تهران: دفتر همکاری حوزه و دانشگاه و سازمان سمت.
 سروش، عبدالکریم (1376)، درس‌‌‌‌هایی در فلسفۀ علم‌‌‌‌‌‌‌‌الاجتماع (روش تفسیر در علوم اجتماعی)، تهران: نشر نی.
 صدر، سید محمدباقر (1412)، دروس فی علم الاصول، جلد اول، قم: مجمع الفکر الاسلامی، چاپ اول.
 طباطبایی، محمدحسین (1362)، اصول فلسفه و روش رئالیسم، به کوشش سید هادی خسروشاهی، قم: مرکز بررسی‌‌‌‌های اسلامی.
 غنی‌‌‌‌نژاد، موسی (1376)، مقدمه‌‌‌‌ای بر معرفت‌شناسی علم اقتصاد، تهران: مؤسسۀ عالی پژوهشی در برنامه‌‌‌‌ریزی و توسعه.
 همو (1381)، دربارۀ هایک، تهران: نگاه معاصر.
 فلورا، دونیزا (1370)، اقتصاد معاصر، جلد اول، ترجمه منوچهر فرهنگ، تهران: سروش.
 مطهری، مرتضی (1403)، بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، حکمت.
 نورث، داگلاس (1377)، نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی، ترجمه حمیدرضا معینی، تهران: سازمان برنامه و بودجه