تحلیل انتقادی الگوی متعارف آموزش عمومی سواد مالی از منظر اقتصاد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

2 دانش‌آموخته کارشناس ارشد معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

در حال حاضر ایالات متحده در راستای آمریکایی‌سازی دنیا، الگویی را در حوزه سواد مالی طراحی نموده و با حجم وسیع تبلیغاتی خود درصدد اشاعه آن در سراسر دنیا می‌باشد. با توجه به اینکه در طراحی الگوی اسلامی تربیت مالی، استفاده از تجربیات الگوی غربی مفید می‌باشد؛ هدف ما در این مقاله، تحلیل انتقادی این الگو با رویکردی اسلامی است. به این منظور، با جستجو در منابع مختلف دینی، مقالات مرتبط با اقتصاد اسلامی و نیز اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی، به نقد موضوعی الگوی متعارف سواد مالی براساس ملاک‌های استخراجی از منابع دینی پرداختیم و تلاش نمودیم تا مهمترین جنبه‌های تشابهات، تمایزات و نیز نواقص آنها را در مقایسه با مبانی و آموزه‌های دینی مشخص کنیم. مهمترین یافته این پژوهش آن است که الگوی متعارف سواد مالی، الگویی فردگرایانه است و به هویت‌های جمعی زندگی انسان کمتر توجه شده است؛ در حالی که در آموزه‌های اسلامی، در کنار هویت‌های فردی زندگی انسان، هویت‌های جمعی نیز مورد توجه زیادی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Conventional Model of Financial Literacy Education, a Critical Analysis From the Islamic Economics Perspective

نویسندگان [English]

  • Mahdi Toghyani 1
  • Amin Moradi Basiri 2
القرآن الکریم
پیغامی، عادل و حیدر تورانی (1390)، «نقش برنامه درسی اقتصاد در برنامه تعلیم و تربیت رسمی و عمومی دنیا، ارائه یک برنامه عمل برای یک برنامه درسی مغفول»، نوآوری­های آموزشی، شماره 37.
حر عاملی، محمد بن حسن (1409ق)، وسائل‌‌الشیعة، قم: مؤسسة آل‌البیت (علیهم‌السلام)، چاپ اول
حکیمی، محمدرضا، محمد حکیمی و علی حکیمی (1384)، ترجمه الحیات، مترجم: احمد آرام، تهران: انتشارات دلیل ما، چاپ ششم.
شهید ثانی، زین الدین بن علی (1388)، شرح لمعه دمشقیه، مترجم: حمید مسجدسرائی، کاشان: اندیشه‌های حقوقی.
صدوق، محمد بن علی (1413ق)، من لا یحضره الفقیه، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه، چاپ دوم.
طباطبائى، محمدحسین (1374)، تفسیر‌المیزان، مترجم: سید محمدباقر موسوى‌همدانى، قم: دفتر انتشارات اسلامى جامعه مدرسین حوزه علمیه.
طغیانی، مهدی (1391)، «مؤلفه­های اصلی الگوی اسلامی ایرانی تربیت اقتصادی»، رساله دکتری، تهران: دانشگاه امام صادق(ع).
عیوضلو، حسین (1389)، «مروری بر معیارهای عدالت اجتماعی و اقتصادی در تطبیق با چارچوب شریعت اسلام»، مطالعات اقتصاد اسلامی، شماره 4.
عیوضلو، حسین (1387)، «درآمدی بر معرفی ارکان و هسته سخت اقتصاد اسلامی»، مطالعات اقتصاد اسلامی، شماره 1.
فرامرز قراملکی، احد (1391)، روش­شناسی مطالعات دینی، مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی، چاپ هفتم.
فلسفه تربیت در جمهوری اسلامی ایران، (1388)، گزارش تلفیق نتایج مطالعات نظری سند ملی آموزش و پرورش، ویرایش یازدهم.
کلینى، محمد بن یعقوب (1362) کافی‏، تهران: نشر اسلامیه‏، چاپ دوم.
مرادی باصیری، امین (1393)، «تحلیل انتقادی الگوی متعارف آموزش مالی شخصی»، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، تهران: دانشگاه امام صادق(ع).
مطهری، مرتضی (1370)، بیست گفتار، تهران: انتشارات صدرا، چاپ هفتم.
مکارم شیرازى، ناصر (1374)، تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب الإسلامیة.
Advancing National Strategies for Financial Education, (2013), A Joint Publication by Russia’s G20 Presidency and the OECD.
Allgood, Sam & Walstad, William B, (2011), The Effect of Perceived and Actual Financial Knowledge on Credit Card Behavior, Networks Financial Institute.
Gardner, David P, (1983), A nation at Risk: the Imperative for Educational Reform,"Washington, DC: US Government Printing Office
Klemme, Diane, (2002), "National Jump Start Coalition for Financial Literacy Benchmarks: Curriculum Inclusion and Pedagogical Practice in Wisconsin", Journal of Family and Consumer Sciences Education 20.2
Lopus, Jane S, and Lăcătuş, Maria Liana, (2002), "Economic Education in the High Schools: Post-comunist Romania and United States", the Journal of Private Enterprise 17.2.
National Standards for Financial Literacy, (2013), Council for Economic Education
National Standards in K-12 Personal Finance Education, (2007), JumpStart Coalition for Personal Financial Literacy, 3rd Edition
Programme for International Student Assessment (PISA), (2012), Financial Literacy Assessment Framework, OECD.
Shaping a National Financial Literacy Strategy for 2014-17, (2013), Australian Securities and Investments Commission.