تنزیل عادلانه در بهره برداری از منابع طبیعی پایان¬پذیر

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق(ع)

2 دانشجوی دکترای علوم اقتصادی، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

در این مقاله به حوزه عدالت بین نسلی از دریچه تنزیل نگریسته و بحث می­شود که آیا در عرصه تصمیمات اجتماعی تنزیل کردن عادلانه می­باشد یا خیر؟ و اینکه در صورت منفی نبودن پاسخ سؤال قبل، ملاکی اسلامی برای مقدار عادلانه این پارامتر مهم اقتصادی وجود خواهد داشت؟ در این راستا، به روش اسنادی و با مراجعه به منابع کتابخانه­ای دینی و اقتصاد منابع و تحلیل منطقی آن­ها نشان داده می­شود که با بهره­برداری از هر میزان سرمایه طبیعی باید حداقل به همان میزان از سایر سرمایه­ها ایجاد شود تا به عدالت بین نسلی خدشه­ای وارد نشده باشد. در نهایت هم این­طور نتیجه­گیری شده است که در صورت تأمین قید فوق، تنزیل کردن غیر عادلانه نیست اما در شرایطی که این قید تأمین نمی­شود هر نرخ تنزیل مثبت و حتی نرخ تنزیل صفر هم عادلانه نیست و در صورت نیاز به بهره­برداری از منابع طبیعی پایان­پذیر در چنین شرایطی باید نرخ تنزیلی بین صفر و 1- بکار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Just Discounting in Utilizing Exhaustible Natural Resources

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mahdi Askari 1
  • Abolqasem Tohidinia 2

چکیده [English]

In this paper the intergenerational justice is discussed through the subject "discounting" and explained that if discounting is just in social decisions or not and if so, is there any Islamic criterion for this important economic parameter?
Hence, the library research method and logical analysis of Islamic documents has been used to show that intergenerational justice is satisfied if by utilizing a specific amount of natural resources the same amount of resources be generated from other forms of capitals.
Finally, it is concluded that the discounting is not unjust if the above condition is satisfied. Otherwise, any positive and zero rate of discounting is unjust and it should be used a rate between zero and minus one if it is necessary to use the exhaustible natural resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intergenerational Justice
  • discounting
  • time preference
  • discount rate