مبارزه با پولشویی درقوانین ایران و اسناد بین‌المللی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق(ع)

2 کارشناس پژوهشی دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

امروزه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در استقرار و ثبات سیاسی کشورها نقش مهمی را بازی می‌کنند و معادلات سیاسی دنیا و روابط دو یا چند جانبه کشورها براساس قدرت اقتصادی و بازرگانی آن‌ها رقم می‌خورد. پولشویی یعنی تطهیر و قانونی جلوه دادن عواید حاصل از رفتارهای مجرمانه در سطح جهان، رشد بسیاری یافته است، بطوریکه به یکی از معضلات حاد اقتصاد جهانی تبدیل شده است. به همین دلیل عزم جامعه بین‌المللی بر مبارزه با آن متمرکز شده است. بر این اساس در سطح بین‌المللی تلاش‌های متعددی همچون کنوانسیون سازمان ملل درباره مواد مخدر یا کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و داروهای روان­گردان، اساسنامه کمیته باسل، منشور 1990 اتحادیه اروپا، کنوانسین پالرمو و... برای مبارزه با این پدیده انجام شده است.
در جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به قرار گرفتن کشور در مسیر ترانزیت مواد مخدر، خلأ‌های سیستم بانکی و ... از سال‌ها قبل، موضوع مبارزه با پولشویی مورد توجه قرار گرفت تا اینکه قانون ناظر به آن در سال 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و سازوکار‌های مبارزه با این پدیده تبیین شد. در عین حال وجود نقایصی در سیستم بانکی، ارزی، گمرکی، مالیاتی، آماری و... در کشور باعث شده همچنان ضرورت بازنگری و به روزرسانی سیاست‌ها جهت مبارزه با این پدیده احساس گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Fighting against Money Laundering in Islamic Republic of Iran’s Laws and the International Documents

نویسندگان [English]

  • Ali Gholami 1
  • Mohammad Ali Pourbakhsh 2

چکیده [English]

Nowadays, the economical and commercial activities play an important role in the
countries’ political stability. Also, the diplomatic ties and countries

bilateral or
multilateral relations are based on their economical and commercial power.
 
However, in the today’s world, money laundering has become a global problem.
 
This predicament has become common all over the world and appears as a universal
 
unlawful phenomenon in the universal economy. Because of this, international
 
community has decided to fight against it. For reaching this end, the international
 
community has done several activities such as united nations convention in narcotic
 
drugs or convention of anti-narcotic campaign and hallucinogenic drugs, Basel
 
committee statutes, EU 1990 charter, Palermo convention ,...
 
The Islamic Republic of Iran because of some gaps in the banking system and being
 
in the transit route of drugs has planned a campaign against money laundering from
 
years ago. Finally, legislators at parliament passed in 2008 a related and necessary
 
act, and the mechanisms to campaign against this phenomenon were explained.
 
Although there are some deficiencies in the banking system, currency, customs,
 
taxation, statistics and ... the country still needs to review and update the policies to
 
fight against this phenomenon.

کلیدواژه‌ها [English]

  • money laundering
  • supranational crimes
  • illegal monies
  • Smuggling
  • Banking System