طراحی الگوی سعادت محور مصرف (با رویکرد ریاضی)

نویسنده

کارشناس ارشد اقتصاد و معاون دانشگاه علوم اقتصادی

چکیده

نظریه‎های رفتار مصرف­کننده رفتار انسان را در جایگاه موجودی صاحب اراده و هدفمند تبیین می­کند که بر مفروضات ویژه‎ای مبتنی هستند. این مفروضات غالبا بر اساس بایدها و نبایدها شکل میگیرند. در اقتصاد جدید تحلیل رفتار مصرف­کننده عموماً بر این فرض‎ها استوارند که انسان عاقل اقتصادی، فقط از انگیزه‎ نفع شخصی تأثیر می‎پذیرد، و هدف وی، حداکثر ساختن رضایت خاطر حاصل از مصرف کالاها و خدمات است. او کالاهای گوناگون را بر اساس میزان مطلوبیت آن‎ها دسته‎بندی کرده، با عقل حسابگر خود، بهترین راه دستیابی به حداکثر مطلوبیت را تشخیص میدهد. اتخاذ این فرض‌ها در چارچوب ارزش‎های مورد قبول مکتب سرمایه‎داری، ممکن است به طور کامل منطقی به نظر آید؛ لیکن با دقت نظر در عقاید و ارزش‎های اسلامی به فروض دیگری دست مییابیم که این فروض مبین تحلیل رفتار مصرف کننده مسلمان میباشد.
بحث این مقاله، بررسی این مفروضات در چارچوب ارزش‎های حاکم بر جامعه اسلامی و قیود برآمده از تعالیم اسلامی و ارائه یک مدل ریاضی جامع از مصرف فرد مسلمان، مبتنی بر این قیود و فروض اسلامی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Auspicious Model of Consumption: A Mathematical Approach

نویسنده [English]

  • Ebrahim Faraj

چکیده [English]

The theories of consumers’ behavior indicate the human behavior as a creature
having will and aim. These involve particular assumptions that very often are based
on what should be done and what should not be done. In the modern economic
theories, the analysis of the consumers behavior is based on this fact that a rational
economic man only minds his own interests and profits and tries to maximize his
utility from the goods and services. He ranks the various commodities according to
the utility and degree of satisfaction, and then chooses the optimum way to have the
highest satisfaction. While from the viewpoint of capitalism, these hypotheses may
sound reasonable and acceptable, the Islamic thought and values lead to an
alternative set of assumptions that all of these imply a different framework for the
analysis of the typical Muslim consumption behavior. This article comprehensively
surveys Islamic values and constraints on consumption behavior, and then constructs
a mathematical model of optimization based on these assumptions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • consumption
  • Islamic Economics
  • Islamic values and thoughts
  • auspicious consumption
  • mathematical model