تاثیر مبانی روش شناختی بر برداشت های اقتصادی

نویسنده

استادیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

این مقاله نشان می‌دهد که اصول و روش استدلال مورد توجه اقتصاددانان به عنوان متدلوژی ساخت تئوری با هدف چگونگی و فرایند «توضیح علمی مسائل اقتصادی» با یکدیگر متفاوت می‌باشد.
ظهور این تفاوت‌ها در متدلوژی اقتصاددانان و یا نحله‌های فکری مختلف ریشه در مبانی پذیرفته شده پیدا می‌کند. تبیین وجود تفاوت در مبانی متدلوژیک بین اقتصاددانان نئوکلاسیک، کینز، مارکس، نهادگرایان قدیم و جدید و تاثیر این تفاوت‌ها در روش‌های استدلال هر یک و بالمآل شکل‌گیری نوعی پلورالیزم متدلوژیکی از مباحث محوری این مقاله به حساب می‌آید.
این مقاله هم چنین نشان می­دهد چنانچه مبانی روش شناختی یک اقتصاددان با دیگری و یا بین متدلوژی­های رقیب متفاوت باشد، برداشت و رهیافت­های مترتب بر آن نیز با یکدیگر متفاوت خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of Methodological Axioms on the Economic Interpretations

نویسنده [English]

  • Ahmad Shabani

چکیده [English]

This paper shows that the fundamentals and analysis methods used by economics to
describe the economic facts are different from each other. The Appearance of these
methodological differences originates from the different already-accepted
fundamental axioms. This research tries hard to show that there are high distinctions
in the methodological principles of economists belonging to the different schools of
economic thought, including: neoclassics, Keynesians, Marxists, oldinstitutionalists,
and new-institutionalists. In addition, this paper sheds light on the fact that if the
methodological axioms of an economist or school of thought are different from the
other ones, the approaches that originate from these different views would be
different.

کلیدواژه‌ها [English]

  • methodological principles
  • economic methodology
  • economic interpretations
  • Conventional Economics
  • neo-classics
  • old-institutionalists
  • newinstitutionalists
  • methodological pluralism