پیاده سازی یک الگوی مالیاتی مناسب از منظر قوانین مالیاتی اسلام

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 استادیار و مدیر گروه دانشکده اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

اهمیت مبحث مالیات­ها و درآمد­های مالیاتی در اقتصاد ایران بر هیچ کس پوشیده نیست. وجود نظریات متفاوت اقتصادی در این زمینه و معلوم نبودن نرخ مالیاتی مناسب، توجه ویژه­ای را برای انتخاب یک الگوی مالیاتی مناسب می­طلبد. اعتقاد مسلمانان به کامل بودن دین اسلام و دستورات این آیین الهی و هم چنین وجود مباحث اقتصادی در صدر اسلام، اهمیت خاصی را به قوانین اقتصادی اسلام داده است.
این مقاله سعی دارد تا با استفاده از این قوانین روند پیاده­سازی یک الگوی مالیاتی مناسب را طرح­ریزی کند. در همین راستا از احکام خمس و زکات که در حال حاضر از شمول جامع­تری برخوردار هستند، استفاده شده است. قوانین اقتصادی استخراجی از خمس و زکات و مقایسه آن با سیستم­های مالیاتی موجود، سیستم مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان مناسب­ترین سیستم مالیاتی حال حاضر، معرفی کرده است. نرخ های مالیاتی نیز از نسبت­های تعلق خمس و زکات و موارد وجوب آن­ها استخراج شده است. نتایج نشان می دهد که اجرای یک سیستم مالیاتی در ایران تنها با همکاری خود مردم و تعاون اجتماعی امکان پذیر است؛ از این جهت توجه به بعد اعتقادی این مسأله و تمرکز بر روی رهنمودهای الهی    می­تواند روند پیاده سازی یک الگوی مالیاتی مناسب را تسهیل کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Providing a Suitable Tax Model from the “Islamic Tax Rules” Point of View

نویسندگان [English]

  • Mostafa Shamsedini 1
  • Javad Shahraki 2

چکیده [English]

The importance of the tax and the tax income is known to everybody in Iran. The
availability of different economic views and the ambiguity of the suitable tax rate
make the idea of finding the best tax model a very important topic. The Muslims’
belief that Islam is a complete religion and the existence of economic matters in the
initial Islamic era, has given the Islamic economic rules a very important role. This
paper tries to provide a plan for exercising a suitable tax model using Islamic tax
rules. In this regards, the paper makes use of the Zakat and Khoms rules which are
broader than others things nowadays. The rules extracted from Zakat and Khoms
and their comparison with the current tax systems show that the value added tax
system is the best model. In this model, the tax rates are gotten from the Zakat and
Khoms rates. The results show that the execution of a tax system in Iran is only
possible when it is to be put in action by people’s cooperation. Hence, paying
attention to the religious dimensions of the tax can help the tax system to be
successful

کلیدواژه‌ها [English]

  • taxes
  • Islamic economic rules
  • Zakat and Khoms
  • value added tax
  • tax rate