بررسی الگوهای سازماندهی نظام بانکی بدون ربا و پیشنهاد استفاده از روش¬های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر

نویسنده

دانشجوی دکترای سیاستگذاری علم و فناوری (IT)، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

یکی از اصول مبنایی اقتصاد اسلامی حرمت ربا در تعاملات اقتصادی است. بررسی راهکارهای بانکداری اسلامی و حذف ربا از نظام بانکی در جوامع اسلامی همیشه سؤال اساسی اقتصاددانان اسلامی بوده است. بررسی تحقیقات در این زمینه نشان داده است که راهکارها بیشتر بر ماهیت فعالیت­های بانکی و اسلامی کردن قراردادها بر اساس عقود اسلامی بوده است. اما یکی از مسائل مهم در این زمینه پیشنهاد ساختارهای جدیدی است که اهداف قانونگذاران در این زمینه را فراهم کند. در این مقاله ابتدا به بررسی ویژگی­های بانکداری بدون ربا در ایران در سال­های اجرای قانون پرداخته شده است. در قسمت بعد الگوهای پیشنهادی در زمینه سازماندهی فعالیت­های بانکی مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت پیشنهاد استفاده از ساز و کار سرمایه‌گذاری ریسک پذیر برای سازماندهی مجدد بخشی از فعالیت­های تخصیصی در نظام بانکداری بدون ربا مطرح شده است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating the Interest-Free Banking Models and Suggesting the Venture Capital Approaches

نویسنده [English]

  • Roohallah Aboojafari

چکیده [English]

One the fundamentals of Islamic economics is the elimination of Riba in economics
activities. Hence, the evaluation of the Islamic banking and elimination of Riba
approaches has always been one of the important questions in the mind of Islamic
economists. A precise look at the available literature in this field, shows that the
proposed approaches has mostly focused on the nature of the banking activities and
tried to put banking contract in the permissible ways. However, one of the very
important things in this regards is to propose new structures to satisfy the goals of
legislators of interest-free banking law.
This paper first of all tries to evaluate the characteristics of Islamic banking system
in Iran in the years that the interest-free banking law has been enforced. After that,
the previously suggested models of organizing the Islamic banking activities are
evaluated and finally, the process of using the venture capital approaches and
models to reorganize some of the allocation activities of Islamic banking system is
proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • interest-free banking
  • venture capital
  • financial system
  • development bank