تأثیر بخش اعتباری- قراردادی آموزه های اسلامی بر بخش واقعی اقتصاد به عنوان زمینه شکل¬گیری نظریات علمی اقتصاد اسلامی

نویسنده

دانشیار و مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

شکل­گیری علم اقتصاد اسلامی همانند هر شاخه علمی دیگر بدون زمینه مناسب ممکن نمی‌باشد؛ با توجه به اینکه بخش اعتباری هر جامعه‌ای بر بخش واقعی آن تأثیر می‌گذارد امور اعتباری- قراردادی خاص آموزه‌های اسلامی نیز بر بخش واقعی اقتصاد تأثیر می‌گذارد. از اینرو این مقاله تبیین چنین تأثیرگذاری را تحلیل منطقی نموده و آنگاه آنرا بمثابه زمینه تدوین نظریه‌های علمی اقتصاد اسلامی و در نهایت پیدایش علم اقتصاد اسلامی تلقی نموده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of Contractual Part of Islamic Teachings on the Real Economic Phenomena: Smoothing the Ground for the Formation of Scientific Theories in Islamic Economics

نویسنده [English]

  • Hasan Agha Nazari

چکیده [English]

Just like other fields, the formation of Islamic economics as a scientific course is not
possible unless the bases are almost ready. Considering the fact the in all societies
the contractual parts do affect the real economic phenomena, the Islamic contractual
teachings will have their own effects on the real sector. This paper logically explains
these effects and emphasizes on them as preconditions for the formation of Islamic
economics theories and finally the birth of the Islamic economics as a whole
science.

کلیدواژه‌ها [English]

  • contractual parts
  • real parts
  • coordination
  • base
  • affect
  • Effectiveness