دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 25، آبان 1399 
تبیین فقهی اقتصادی قراردادها و فعالیت‌های سفهی در حوزه‌های کلان و شرایط اقتصادی نوین

صفحه 1-32

10.30497/ies.2020.75464

محمد زمان رستمی؛ محمد هادی رستمی


بکارگیری تعدیل انتخاب‌های غیربهینه در یک مدل تعادلی با کارگزاران اقتصادی ناهمگن؛ مطالعه موردی: آموزش گزاره‌های اسراف تخصیصی و اتلافی

صفحه 33-54

10.30497/ies.2020.75465

مهدی قائمی‌اصل؛ پروین حمیدی


واکاوی فلسفه حرمت ربا با تأکید بر انتقال ظالمانه ریسک

صفحه 55-84

10.30497/ies.2020.75466

محمد مهدی عسکری؛ حسین عیوضلو؛ مهدی صادقی شاهدانی؛ سید مهدی موسوی بررودی


جبران کاهش ارزش پول اعتباری و دوگان مثلی- قیمی؛ نگرشی موضوع‌شناسانه

صفحه 85-116

10.30497/ies.2020.75467

علی نعمتی؛ محمد اسماعیل توسلی؛ محمد مهدی مجاهدی موخر


بررسی اصول و سنت‌های اقتصادی در قرآن و روایات

صفحه 117-154

10.30497/ies.2020.75468

حسین غفورزاده آرانی؛ امیر خادم علیزاده؛ محمود عیسوی؛ سیداحسان خاندوزی


روایتی عدالت ‏بنیان از اقتصاد «اثباتی»؛ تقریری از کارکرد علم اقتصاد و نسبت آن با علم اقتصاد اسلامی

صفحه 155-180

10.30497/ies.2020.75469

محمد جواد رضائی؛ مهدی موحدی بکنظر


طراحی بازار بین‌بانکی براساس دیدگاه متخصصان فقهی در نظام پولی و مالی ایران

صفحه 181-218

10.30497/ies.2020.75470

سید سعید شمسی نژاد؛ سید عباس موسویان


نقش حافظه سیستم در اجرای صحیح قرارداد مشارکت بانکی در نظام بانکداری اسلامی

صفحه 219-252

10.30497/ies.2020.75471

امیراحمد ذوالفقاری؛ رمضانعلی مروی؛ ایرج توتونچیان


بررسی مبانی فردگرایی روش‌شناختی و نقد فردگرایی روش‌شناختی در نظریه انتخاب عقلایی

صفحه 253-284

10.30497/ies.2020.75472

محمد جواد قاسمی اصل اصطهباناتی


طراحی شاخص اندازه‌گیری تخصیص زمان بین کار و انواع فراغت در یک چارچوب اسلامی

صفحه 285-312

10.30497/ies.2020.75473

داریوش حسنوند


ارزیابی کارایی موقوفه‌های شهر زاهدان

صفحه 313-338

10.30497/ies.2020.75474

مرتضی عزتی؛ مجید دهمرده؛ نازیلا جهانتیغ


شناسایی و اولویت‌بندی اثرگذارترین عوامل و پیشران‌های رشد اقتصادی در ایران

صفحه 339-366

10.30497/ies.2020.75475

قاسم صالحی؛ سعید صحت؛ سیدرضا سلامی