دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از منظر اقتصاد مردمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار برخط از تاریخ 19 دی 1402

10.30497/ies.2024.245063.2185

رضا تنهای مقدم گلشیخی؛ عادل پیغامی؛ حجت الله عبدالملکی؛ حسین عیوضلو؛ محمد جواد َشریف زاده


واکاوی معیارهای کیفی اولویت‌بندی متقاضیان دریافت قرض در آیات قرآن و روایات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار برخط از تاریخ 19 دی 1402

10.30497/ies.2024.244746.2167

محمد صادق جاودان؛ سید محمد افقهی؛ علی خوش نیت


قیمت عادلانه به مثابه یک نهاد الهیاتی: تجربه متفکران مدرسی و رهیافت هایی برای اقتصادی اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار برخط از تاریخ 24 اسفند 1402

10.30497/ies.2024.243689.2140

محمد حسین بهمن پور خالصی؛ محمد جواد شریف زاده


برآورد شاخص توسعه تعاونی‌های تولیدی و عوامل اقتصاد کلان مؤثر بر آن: رویکرد منطق فازی و پانل دیتا *

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار برخط از تاریخ 24 اسفند 1402

10.30497/ies.2024.243782.2130

کیومرث سهیلی؛ مریم نفیسی مقدم


تحلیل فقهی ریسک‌های شرعی در عقد مرابحه بانکی و شیوه مدیریت آن با رویکرد تسهیم ریسک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار برخط از تاریخ 24 اسفند 1402

10.30497/ies.2024.244579.2159

مصطفی کاظمی نجف آبادی؛ عباس یعقوب زاده مجرد


طراحی شاخص اسلامی توازن مصرف به عنوان بدیل شاخص‌های متعارف نابرابری و بررسی اثر خمس بر توازن (با تأکید بر نظر شهید صدر (ره))

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار برخط از تاریخ 24 اسفند 1402

10.30497/ies.2024.245264.2195

محمدمهدی عبدی؛ محمد سلیمانی


بررسی و رتبه‌بندی مسیرهای اثرگذاری دین بر رشد اقتصادی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار برخط از تاریخ 27 اسفند 1402

10.30497/ies.2024.244364.2146

مصطفی کاظمی نجف‌آبادی؛ مهدی رعایائی


بررسی شاخص فینتک اسلامی و اولویت بندی نقاط تمرکز برای ارتقای جایگاه ایران به روش تاپسیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار برخط از تاریخ 18 اردیبهشت 1403

10.30497/ies.2024.244906.2176

محمدجواد فدائی؛ علی جوان جعفری؛ مصطفی سمیعی‌نسب


واکاوی فقهی اقتصادی فرصت‌ها و تهدیدهای مبادلات ‌رمزارزها مبتنی بر اصول اقتصاد مقاومتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار برخط از تاریخ 18 اردیبهشت 1403

10.30497/ies.2024.244870.2175

اسماعیل زارعی کوشا؛ علیرضا سلیمی؛ سید علیرضا حسینی


بررسی اثر مولفه های اقتصاد مقاومتی بر کنترل بیکاری در استان‌‌‌‌های مختلف ایران (رویکرد حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی پانلی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار برخط از تاریخ 22 اردیبهشت 1403

10.30497/ies.2024.243505.2119

محمد غفاری فرد؛ مرتضی کاظمی؛ محمد حاذق